Jobben min

– Skal det være en kampanje?

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin

Foto: Terje Bergersen

Hvem: Kristin Cloetta Gysler (29)
Hva: Salgskonsulent
Hvor: Tine Partner, Oslo

I denne jobben er jeg en del av kundesenteret til Tine Partner. Jeg ringer og selger inn nye produkter og kampanjer, blant annet. Jeg betjener det markedet vi kaller storhusholdning, og innenfor der er det mange kundegrupper. Det er for eksempel skoler, kantiner, hoteller, aldershjem og barnehager.

Jeg er i kontakt med folk på telefon hele dagen, og det liker jeg godt. Kundepleien innebærer også å kartlegge behovene og finne tilpasninger og løsninger for den enkelte, da kundene har ulike behov. Selv om jobben i utgangspunktet er lik hver dag, er også hver dag forskjellig. Alt går heller ikke bestandig på skinner. Det kan oppstå utfordringer i forbindelse med leveringer og andre ting. Da må det ordnes opp i, så det er hele tiden noe nytt å lære.

Jeg har jobbet her i Tine helt siden 2010, og begynte som kundekonsulent for telesalg, som det het da. Den gangen tok vi ordre fra kundene via telefon eller faks, men alt det skjer elektronisk nå. Utdannelsen min har jeg fra Markedshøyskolen, og har alltid opplevd at det har hjulpet meg i denne jobben som har salg og kundeservice som hovedinnhold. Men, du kan godt ha annen bakgrunn også. Typen og graden av utdannelse blant kollegaene mine varierer mye.

Det er bare jeg og en kollega til som jobber som salgskonsulenter mot storhusholdning i dag, men det er planlagt at avdelingen skal utvides og få egen salgssjef. For øvrig er vi en del av hele kundesenteret, som jeg synes er en fin og variert gjeng som samarbeider bra. Vi har et ganske ungt miljø her, men det er også noen i avdelingen som har jobbet i Tine i 25-30 år. Vi hjelper hverandre med å nå de faglige målene. Vi gjør også ganske ofte ting sammen på fritiden, uten at det er så organisert. Det er med på å øke fellesskapsfølelsen.

Hvis jeg skal peke på noe jeg ønsker skal bli bedre, må det være stabiliteten i den delen av selskapet hvor jeg jobber. Det har vært flere omorganiseringer de senere årene med blant annet mye utskiftninger på ledernivå, og det synes jeg ikke er ideelt. Jeg håper at dette bedrer seg etter hvert. Det samme gjelder antallet vikarer, det er jo bedre med fast ansatte på de fleste måter.

Medlemskapet mitt i Negotia er bare rundt to år gammelt. Jeg ble nysgjerrig på hva det gikk ut på, og meldte meg inn. Nå er jeg selv tillitsvalgt og ung-representant i Negotia avdeling Tine. I våres har jeg blant annet deltatt på årsmøte for Negotia i Tine og på regionsmøte i forbundet. Det er interessant og spennende å lære mer om arbeidslivet, delta på kurs og bli bedre kjent med hvilke rettigheter man har.

Kontakten med ledelsen, og at vi ansattes stemme teller når avgjørelser tas, er viktig. Som ganske ny tillitsvalgt har jeg tatt initiativ til faste månedlige møter med vår leder. Det ble tatt positivt imot, så jeg ser fram til et godt og strukturert samarbeid som bidrar til utvikling både for bedriften og oss ansatte.

(Fortalt til redaksjonen)