Notabene

Negotia med fornyet miljøsertifisering

Nylig fikk Negotias administrasjon fornyelse som miljøsertifisert bedrift. Dette innebærer et attraktivt «godkjent-stempel» på alt fra arbeidsmiljø til avfallshåndtering

Negotia ble første gang miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtån i 2008, og er senere resertifisert hvert tredje år – senest nå i februar 2021.

Miljøfyrtårn sertifiserer alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, er målet til Miljøfyrtårn å gjøre bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøsertifiseringen omfatter i hovedsak disse områdene:

  • Internkontroll

  • HMS

  • Arbeidsmiljø

  • Energibruk

  • Innkjøp og materialbruk

  • Avfall- og utslippshåndtering

  • Transport og klimaregnskap