Brev fra forbundslederen

Aktiv påvirkning

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Det er lysere tider på mange måter, og Negotia har plassert seg som en premissleverandør nasjonalt og internasjonalt for våre medlemmer i privat næringsliv og i frivillige organisasjoner.

Som forbund har vi med våre aktive medlemmer og tillitsvalgte beveget oss til å utgjøre bindeleddet mellom ansatte i det private og myndighetene. Hver dag utfordrer vi dem som styrer landet og våre motparter for å finne bedre løsninger som ivaretar arbeidsfolks interesser. Medbestemmelse på sentrale områder som kompetanse, bærekraft, bruk av kunstig intelligens og datadeling, påvirkningsarbeidet på EU-reguleringer og nasjonal lovgivning – vi er der og kjemper for å få gjennomslag for dine og mine interesser når framtidens arbeidsliv utformes.

Aktuelt akkurat nå er hjemmekontor og våre krav til reguleringer som ivaretar de ansatte. Likeledes internett og krav til Stortinget om å sikre raskt nett til alle ved å øke tilskuddordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard per år i perioden 2022 – 2025. Internett er en forutsetning for å delta i samfunnet. Framtidens næringsliv, velferd og samfunnsdeltakelse er avhengig av at alle har tilgang til raskt og stabilt internett. Fortsatt er det 247 000 husstander i Norge som mangler raskt internett. Med dagens tempo vil det ta ti år før hele landet har tilgang til raskt internett. Det er å vente for lenge!

Negotia arbeider aktivt for at EU-kommisjonen skal få på plass et skikkelig regelverk for bruken av kunstig intelligens. Det er gode nyheter at det kommer en strengere regulering av denne teknologien. Likevel er det grunn til å spørre om forslaget gir tilstrekkelig beskyttelse på arbeidsplassen, hvor algoritmene for alvor begynner å gjøre sitt inntog. Som fagforening er vi bekymret for at forslaget ikke gir arbeidstakerne tilstrekkelig beskyttelse på jobb. Regelverket legger ansvaret for reguleringen på virksomhetene selv. Det sier lite om retten til medbestemmelse for tillitsvalgte og fagforeningers funksjon i dette.

Vi jobber også med å fremme noen grunnleggende prinsipper i diskusjonen omkring bærekraftig omstilling og et bærekraftig arbeidsliv. Negotia har sammen med den øvrige fagbevegelsen en viktig rolle å spille dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet, og nå klimamålene inn mot 2030. Derfor vil vi være en aktiv pådriver for en rettferdig omstilling. Vi må påvirke virksomhetene og samfunnet rundt oss i en grønnere retning. Samtidig må vi sikre arbeidstakernes rettigheter i møte med omstillingene, bidra til at det skapes trygge, grønne arbeidsplasser og at byrdene ved det grønne skiftet fordeles rettferdig.

Jeg ønsker alle gode negotianere en riktig god sommer. Pust ut og nyt hver solstråle som kommer din vei.