Notabene

Tidligere pensjonering på grunn av korona?

En undersøkelse Ipsos har utført for Senter for Seniorpolitikk viser at folk ønsker å pensjonere seg tidligere enn før. Koronaen kan ha skylda.

Undersøkelsen sier at yrkesaktive i 50- og 60-årene gleder seg mindre enn før til å gå på jobb, og at de ønsker å gå av 1,9 år tidligere enn de sa før korona. Fra august 2019 til oktober 2021 har dermed ønsket avgangsalder sunket fra 66,6 år til 64,7 år.

Samlet svarer ansatte mellom 50 og 74 år oftest at de har opplevd økt arbeidspress, for mye bruk av digitale verktøy og engstelse for egen helse eller smittesituasjon.

– Noen går lei, og vi ser at arbeidstakere som har mulighet for det, vil kunne vurdere å slutte å jobbe tidligere enn de ellers ville gjort. Det er alvorlig for hele samfunnet om vi mister årskull av erfaren arbeidskraft, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk.

Kilde: www.seniorpolitikk.no