Notabene

Regionsmøter i kjent og kjært format

Denne våren legges det opp til fysiske møter i Negotias sju regioner. Organisasjonsutvalgets arbeid og årets tariffoppgjør blir blant sakene på agendaen.

Styret i Negotia avdeling Romerike var vertskap for et ellers heldigitalt møte i regionene Øst og Oslo i 2021. I år er det fysiske møter som gjelder.

Regionsmøtene er viktige, årlige møteplasser som samler rundt 250 tillitsvalgte. Deltakerne representerer medlemsklubber og lokalavdelinger i hver sine områder.

Etter to rare år med digitale samlinger er det nå duket for å møtes fysisk igjen. Det er det garantert mange som setter pris på. Denne gangen vil det pågående arbeidet i organisasjonsutvalget være en del av det regionsmøtene skal gi innspill på. Her er det spørsmål om blant annet struktur, kultur og organisatoriske forhold.

For øvrig presenteres statusrapport fra forbundsstyret om strategisk plan, årets lønns- og tariffoppgjør, arbeidet i YS med mer. Regionene velger dessuten delegater til forbundets landsmøte i november.

Det er i alt sju regioner i Negotia. Seks av dem dekker lokalavdelingene i hver sine geografiske områder – Oslo, Sør, Øst, Vest, Midt og Nord. Den siste har betegnelsen Landsomfattende- og konsernavdelinger, med forkortelsen LKA.

Arrangementene foregår i april.