Organisasjon

Et granskende blikk på intern struktur

Organisasjon Et granskende blikk på intern struktur For organisasjoner er det en nødvendig øvelse å gå seg selv etter i sømmene av og til, og vurdere om systeme…

Terje Bergersen

Stemningsrapport fra regionene

Organisasjon Stemningsrapport fra regionene Magasinet tok en prat med arrangørene av regionsmøtene landet rundt. Alle melder om stor glede over å endelig møtes …

Negotia med ny visuell profil

Organisasjon Negotia med ny visuell profil For første gang på mange år har Negotia gjennomført en total makeover av profil og grafisk uttrykk. Ny logo, nye farg…

Terje Bergersen

Næringspolitisk påvirkning gjennom bransjene

Organisasjon Næringspolitisk påvirkning gjennom bransjene I tillegg til oppfølging av tariffspørsmål og medlemmers arbeidsvilkår, har Negotia også ambisjoner om…

Terje Bergersen

Verv julen inn

Organisasjon Verv julen inn

Negotia vil forme framtiden

Organisasjon Negotia vil forme framtiden - Om ikke vi er med og påvirker, så vil noen andre ta alle beslutningene for oss. Det er opp til oss å stå opp for arbe…

Terje Bergersen

Årets tillitsvalgt – Vidar Gundersen

Organisasjon Årets tillitsvalgt - Vidar Gundersen Klubbleder Vidar Gundersen i Hennig Olsen Is er Årets tillitsvalgt i Negotia. Tildelingen ble offentliggjort p…

Terje Bergersen

Hedersprisen til Svein Ivar Johansen

Organisasjon Hedersprisen til Svein Ivar Johansen Mangeårig tillitsvalgt lokalt og sentralt i Negotia, Svein Ivar Johansen, er tildelt forbundets høyeste utmerk…

Terje Bergersen

Informasjonsmøte? Vi stiller!

Organisasjon Informasjonsmøte? Vi stiller! Klare for feltarbeid. Fra venstre: Cathrine Ekenes Iversen (markedskonsulent), Viktoria Fladby (leder marked og kommu…

Respons fra regionene

Organisasjon Respons fra regionene Da Negotias regioner holdt sine møter denne våren sto utviklingsarbeid høyt på agendaen. Forbundsstyret har nemlig vedtatt å …

Terje Bergersen

Innspill til organisasjonsutvalget

Organisasjon Innspill til organisasjonsutvalget Regionsmøtene ble bedt om å komme med innspill til organisasjonsutvalget som nylig er nedsatt. Nedenfor er et ut…

Ung og engasjert

Organisasjon Ung og engasjert Unge folk bryr seg ikke om fagforeninger! Det stemmer kanskje i mange tilfeller, men slett ikke bestandig. Martine Hegerstrøm er e…

Terje Bergersen