Om Negotia magasin

Negotia magasin utgis av Negotia, en arbeidstakerorganisasjon tilknyttet YS. Det distribueres til forbundets medlemmer som kvartalsmagasin - med fire utgivelser per år. Bladet er tilsluttet Fagpressen, og redigeres etter Fagpressens redaktørplakat og Vær varsom-plakaten.

Opplag: Ca. 21 500

Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen

E-post: terje.bergersen@negotia.no