Leder

Forventning til oppgjøret

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Nei, det er ikke noe nytt at det er forventninger til lønns- og tariffoppgjøret. Men til årets hovedoppgjør et det knyttet ekstra spenning.

En viktig grunn er at det i fjor ble store forskjeller på hvordan det offentlige og private kom ut lønnsmessig. Ifølge tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) lagt fram 18. februar, fikk offentlig ansatte i snitt en lønnsøkning på 2,8 prosent i 2021, mens tilsvarene tall for industrifunksjonærer havnet på 3,25 prosent. Prisveksten for fjoråret er beregnet til 3,5 prosent. Det betyr at ingen av de nevnte gruppene fikk lønnskompensasjon som tangerte prisutviklingen. Og i tillegg var altså forskjellene betydelige.

Frontfaget, det vil si den eksporterende og konkurranseutsatte industrien, forhandler som vanlig først og startet oppgjøret 9. mars. I skrivende stund har vi ikke oversikt over hvordan dette ligger an. Men vi kan med temmelig stor sikkerhet si at det blir en spennende tid framover.

Lenge var det forventet at en ny modell for avtalefestet pensjon (AFP) skulle bli tema i dette hovedoppgjøret. Utredningene var ferdig på forsommeren i fjor, og det er strengt tatt bare finansieringen partene er uenige om. Likevel er dette et så stort og komplisert tema at forhandlingene nok en gang er utsatt. Nå er 2024 trolig neste mulighet for å spikre den nye modellen.

Pensjon og AFP er i vinden som aldri før. Og bra er det. Vi lever lenger og er sprekere som pensjonister. Og da er det viktig at økonomien til den enkelte er god også etter at yrkeskarrieren er avsluttet. Viktig er det også at man har god oversikt og setter seg inn i sine egne pensjonsvilkår. Det fikk et Negotia-medlem erfare da han plutselig oppdaget en uforståelig endring i hans private pensjonsbeholdning på Navs infoportal. Det krevde tid og pågangsmot, men til slutt ble saken avklart. Medlemmet hadde helt rett, og tingene ble ryddet opp i.

Medbestemmelse. Det finns kanskje ikke et ord som bedre oppsummerer arbeidstakerorganisasjonenes ambisjoner. I en fersk undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte dokumenteres det at mange har opplevd økt medbestemmelse på jobben de senere årene. Sånne funn er stas å presentere! Les mer om dette og de andre aktuelle sakene i denne magasin-utgaven.

For deg som har lest Negotia magasin på papir før, ser du at vi har gjennomført en markant facelift. Dette i tråd med forbundets nye visuelle profil.
God fornøyelse!