Jobben min

Teknologi og menneskekunnskap

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin.

Hvem: Frank Sørgjerd
Hva: Servicetekniker
Hvor: Permobil, Trondheim

Denne jobben er ganske mangfoldig. Selv om stillingstittelen er servicetekniker, så handler det om veldig mye mer enn teknologi. Det handler like mye om kommunikasjon for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne til å fungere godt i hverdagen.

Jeg begynte her hos Permobil i 1993. Hovedproduktet vårt er utvikling og tilpasning av elektriske rullestoler. Vi er opprinnelig en svensk familiebedrift som har vokst til å bli en virksomhet med aktivitet over hele verden. Her i Norge er vi 29 ansatte fordelt på ti lokasjoner, med hovedkontor i Oslo. Jeg holder til i Trondheim, og har Trøndelag som arbeidsområde.

Jobben min er først og fremst rettet mot brukerne. Jeg skal sørge for at rullestolen blir et godt hjelpemiddel i hverdagen deres. Her er det snakk om «skreddersydde» løsninger for alt fra å styre selve stolen – til å ha kontroll på lys, varme, TV, radio og dører i boligen. Brukerne har forskjellige funksjonsnedsettelser og behov. Noen styrer alt med hodet eller haka, for eksempel. Derfor blir det veldig individuelt.

Foto: Mats Haeger

Når jeg sier at kommunikasjon er en viktig del av arbeidsdagen, så er det nødvendig å forklare litt. Brukerne våre har som sagt veldig forskjellige utfordringer. Ikke alle har språk, og da kan et blunk med øynene eller et nikk være det som skal til for at vi forstår hverandre. Jeg må si det oppleves som veldig meningsfylt å tilrettelegge for at medmennesker får en bedre hverdag, som bidrar til å gjøre dem selvhjulpne og mer selvstendige på mange måter.

Vi har et utstrakt samarbeid med andre i dette yrket. I løpet av en arbeidsdag kan jeg være i kontakt med Hjelpemiddelsentralen, Nav, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det er et teamarbeid å gjøre tilpasningene så velfungerende som mulig. Det er også et poeng at tilpasningene til den enkelte bruker ikke er en engangssak. Mange har sykdommer som endrer seg, og da blir det tilsvarende behov for endring av stolene.

Jeg har vært ansatt i Permobil i snart 29 år, og da sier det seg selv at jeg trives veldig godt med jobben min. Da jeg begynte var det ikke noe spesifikt krav til utdanning, så jeg er i stor grad selvlært i faget. De som begynner som serviceteknikere hos oss i dag har gjerne utdanning innen mekaniske fag og svakstrøm. Den tekniske utviklingen som har skjedd på disse årene er helt utrolig. Men, som sagt er det like viktig å være flink med mennesker. Lytte, observere og kommunisere – det er helt avgjørende for å lykkes og trives.

Til nå har dette vært et mannsdominert yrke. Men nå har vi fått en kvinnelig kollega som jobber med salg. Og det kommer nok flere etter hvert. Jeg håper det.

Permobil i Norge består av små team fordelt på de ti lokasjonene rundt om i landet. En gang i året møtes vi til felles samlinger, med både faglig og sosialt på programmet. Før var vi gjerne på hoteller, men de siste gangene har vi hatt samlingene på hytter, og gått fjellturer eller vært på sjøen og fisket som en del av teambuildingen. I koronatida har det vært vanskelig å få til sånne ting, så nå jeg ser fram til at vi snart kan møtes igjen.

(Fortalt til redaksjonen)