Notabene

Nye funksjoner på Min side

Medlemsportalen «Min side» har nylig vært igjennom en betydelig oppgradering. Løsningen framstår nå i en mer dynamisk form, med utvidete funksjoner og muligheter.

Foto: AdobeStock

Her har du som er medlem tilgang til dine kontaktopplysninger, og kan selv endre disse. I tillegg finner du funksjoner knyttet rådgivning, kompetanseheving og mye annet.

De nye funksjonene på Min side innebærer økt grad av selvbetjening, for eksempel knyttet til søknader om utdanningsstipend og kontingentfritak, og i medlemsvervingen. Det er lagt stor vekt på brukervennlighet og dokumentsikkerhet.

Tillitsvalgte på bedriftsnivå og i organisasjonsapparatet, får utvidet tilgang med egne områder for dokument- og kompetansedeling. De vil blant annet kunne kjøre ut lister over egne medlemmer.

En dynamisk løsning betyr også kontinuerlig utvikling. Min side er en del av Negotias tilgjengelighet overfor medlemmene, og det jobbes hele tiden med å gjøre dette til et nyttig og effektivt verktøy. Oppdateringene og nyheter deles etter hvert som de kommer på plass.

Enten du kjenner Min side før, eller aldri har vært inne på portalen, anbefaler vi deg å gå inn og teste ut funksjonaliteten. Innloggingen er via nettsiden www.negotia.no.