Pensjon
Oppdaget regnefeil hos Nav:

Egen årvåkenhet reddet pensjons­beholdningen

Da Finn Espen Falkenberg passerte 62 år startet han uttaket AFP, slik de som er omfattet av ordningen har rett til. Etter hvert stusset han over at hans personlige pensjonsbeholdning registrert hos Nav var betydelig redusert. Det hadde han god grunn til, skulle det vise seg.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
Ronja Sagstuen Larsen

Vil advare. Saken er i orden for min del nå, men når Nav kan gjøre feil som dette synes jeg det er grunn til å advare. Derfor står jeg fram og forteller denne historien, sier Falkenberg.

Ansatte i privat sektor kan begynne å ta ut AFP (avtalefestet pensjon) etter fylte 62 år, når de ellers oppfyller vilkårene for ordningen. Forutsetningen er at man samtidig starter minimum 20 prosent uttak av den ordinære alderspensjonen fra folketrygden. Sistnevnte kan stanses allerede etter en måned, og det var nettopp denne varianten Negotia-medlem Finn Espen Falkenberg valgte i 2020.

Lavere pensjonsbeholdning betyr kort og godt varig lavere framtidig pensjon. Uttaket av minst 20 prosent alderspensjon, som er et krav for å igangsette AFP, har naturlig nok denne effekten. Det er derfor mange velger å stanse dette etter en måned, slik at pensjonsbeholdningen som er grunnlaget for framtidige utbetalinger fra folketrygden påvirkes minst mulig. Denne måten å gjøre det på er en mulighet alle i privat sektor har.

Ikke samsvar

Alderspensjonen Falkenberg fikk fra folketrygden for den ene måneden han tok ut 20 prosent, var på 4069 kroner. Men til sin store forbauselse oppdaget han i fjor høst at dette hadde ført til en reduksjon av hans personlige pensjonsbeholdning med cirka 131 700 kroner. Her måtte det være en feil mente han, og tok saken opp med Nav.

«Pensjon er egentlig utsatt lønn. Derfor er det så viktig å følge med og sjekke egne tall.»

Monica A. Paulsen, Negotia-leder

– Jeg kontaktet mitt lokale Nav-kontor for familie- og pensjonsytelser i Porsgrunn. Der fikk jeg forsikringer om at alt var i orden. Jeg kunne likevel ikke forstå at dette kunne være riktig. Det var ikke noe rimelig samsvar mellom det store bortfallet i pensjonsbeholdningen og den lille utbetalingen jeg hadde fått, sier Finn Espen Falkenberg.

For å gjøre en lang historie kort: Etter en omfattende mailkorrespondanse innrømmet Nav at det var feil i beregningen av pensjonsbeholdningen til Falkenberg. Reduksjonen som følge av 20 prosent alderspensjon i én måned skulle være 3425 kroner, om lag tilsvarende det han hadde fått utbetalt. Et litt annet beløp en 131 700, for å si det forsiktig. Feilen ble rettet opp og Nav beklaget.

– Saken er i orden for min del nå, men jeg lurer også på om det er andre som er rammet av den samme feilen. Når Nav kan gjøre feil som dette, synes jeg det er grunn til å advare. Derfor står jeg fram og forteller denne historien, sier Falkenberg.

Fryktet systemisk feil

Underveis i saksgangen har Falkenberg vært i kontakt med Negotia, som støttet medlemmet i oppfølgingen av saken. Negotia sendte også brev til Nav for å få svar på om hendelsen kunne skyldes en systemisk feil. Da magasinet gikk i trykken i slutten av februar, hadde Negotia ennå ikke fått svar.

Da Aftenposten skrev om denne saken i januar, forklarte Nav at feilen skyldtes en oppdatering som av omstendigheter knyttet til Falkenbergs tilfelle ikke hadde slått inn automatisk slik den skulle. Nav hadde også funnet én annen person som var rammet av det samme.

– Disse opplysningene tyder heldigvis på at det dreier seg om unntakshendelser som kun har rammet én person i tillegg til vårt medlem Falkenberg. Vi venter likevel fortsatt på formelt svar på vårt brev til Nav, sier Nina Møglestue, spesialrådgiver i Negotia.

«Vit at du har Negotia i ryggen hvis du trenger hjelp.»

Alle bør sjekke

Forbundsleder Monica A. Paulsen er glad for at Negotia kunne hjelpe til med å løse denne saken, og sier det er en påminnelse om hvor viktig det er å sjekke hva man har krav på i pensjon.

– Pensjon er egentlig utsatt lønn. Derfor er det så viktig å følge med og sjekke egne tall, så du vet hva du kan forvente å få. Og vit at du har Negotia i ryggen hvis du trenger hjelp, sier Paulsen.

Finn Espen Falkenberg er nå blitt pensjonist på heltid. Og takket være egen årvåkenhet får han utbetalt akkurat den pensjonen han er berettiget til.

– Hvis jeg ikke hadde oppdaget denne feilen selv, hadde den sannsynligvis blitt værende i systemet, med den konsekvensen at jeg hadde fått varig lavere pensjonsutbetaling, sier Negotia-medlemmet.

Fakta

Sjekk pensjonsbeholdningen din

Gå inn på nettsiden www.nav.no. Du må logge deg inn med BankID for å få tilgang til pensjonsopplysningene. Gå deretter inn på «Din pensjonsopptjening» på nettsiden. Der finner du oversikt over pensjonsbeholdningen din, med historikk og endringer fra år til år.

Pensjonsbeholdning forklart:

Du opparbeider pensjonsbeholdning fra og med det første året du har pensjonsgivende inntekt. Beholdningen øker for hvert år basert på forrige års beholdning, pensjonsgivende inntekt og eventuell annen opptjening av pensjonsrettigheter, samt en årlig regulering. Pensjonsbeholdningen brukes som utgangspunkt for beregning av alderspensjonen du får fra Nav når du pensjonerer deg.

Kilde: www.nav.no