Leder

Endelig økt kjøpekraft

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Overraskende kraftig prisvekst de senere årene har spist opp lønnstilleggene. Det er kjedelig når man etter gjennomført lønnsoppgjør har mindre å rutte med enn før, fordi det du trenger å kjøpe til daglig har økt mer i pris enn det du fikk i lønnspålegg. I år ble det annerledes; Frontfaget kom i havn med en beregnet økonomisk ramme på 5,2 prosent, og det er 1,1 prosentpoeng over forventet prisutvikling. Det gjenstår å se hva prisveksten faktisk blir, men all spådom tilsier at den ikke vil galoppere av sted som i fjor og flere år før.

De etterfølgende oppgjørene har kommet ut på samme nivå. For Negotia handler dette hittil i år om tariffområdene Spekter og Virke. Virkeoppgjøret måtte til Riksmekleren før det ble løst. Det ble en langdryg affære som strakk seg et halvt døgn over den offisielle fristen. Men enighet ble det.

Den største avtalen til Negotia er Funksjonæravtalen med arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Den og Selgeravtalen forhandles ikke før til høsten. Her skal det opplyses at lønn ikke er tema i det sentrale oppgjøret. Det er nemlig overlatt til de lokale partene – ledelse og tillitsvalgte – i form av lokale lønnsforhandlinger ute på de forskjellige virksomhetene.

De lokale lønnsoppgjørene pågår nå og vil fortsette utover sommeren og høsten. Som betegnelsen tilsier skal de være tilpasset lokale, bedriftsmessige forhold. Utgangspunktet er blant annet de avtalefestete fire kriteriene bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Negotias egne statistikker viser at medlemsgruppene kommer godt ut av de årlige lønnsforhandlingene med dette systemet.

Negotia er en organisasjon bygd på demokratiske prinsipper, med lokalavdelinger og representative beslutningsorganer. Derfor er også organisasjonsforhold alltid aktuelt tema på store samlinger. Et eksempel er de årlige regionsmøtene landet rundt, som samler om lag 225 tillitsvalgte.

Noen tenker kanskje at diskusjoner om organisasjonsstruktur er kjedelig stoff, andre synes det er spennende. Det vi kan si er at det er viktig – fordi det handler om å finne den beste og mest effektive måten å innrette Negotia på. Les mer om dette inne i magasinet.

I denne utgaven finner du også stoff om varsling i arbeidslivet, internasjonal fagforeningsvirksomhet, unge som setter seg spenstige vekstmål, og mye annet.

God lesing – og god sommer!