Jobben min

Lys for de store anledninger

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin

Foto: Rolf Røsberg, Glamox

HVEM: Roger Øverland
HVA: Sales Team Manager
HVOR: Glamox, Molde

Hvis du er ute etter belysing i en eller annen form til boligen din, så har ikke jeg noen produkter til deg. Men derimot hvis du sitter i posisjon som bestiller av lysarmaturer til en oljerigg, eller et profesjonelt bygg, så kan vi hjelpe deg. Vi er en business to business bedrift. Og vi er den eneste norske virksomheten i vår kategori med egen produksjon flere steder i Norge.

Glamox har en 77 år lang historie, og kan nok kalles en hjørnesteinsbedrift her i området. Alle som bor i Molde og omegn vet hva Glamox er. Mange i nærområdet har også hatt sitt første møte med arbeidslivet hos oss, gjennom for eksempel sommerjobb.

Jeg er salgsansvarlig for et team på totalt fem personer, og vårt marked er energi. Hovedvekten nå er på offshore, og da handler det for det meste om olje-installasjoner. Alt fra eldre rigger som Statfjordplattformen til den helt nye Yggdrasil som nå er under bygging. Kravene til lysinstallasjoner offshore er spesielle. Det skal tåle alt av vær, vind og andre påkjenninger, og i tillegg kunne fortsette å lyse ved gasslekasjer uten å være en mulig tennkilde. Dette kalles for EX-beskyttelse på fagspråket. I tillegg har vi fokus på fremtiden og nye markeder, som for eksempel offshore wind-installasjoner. Her er det god vekst og vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger til ny energiproduksjon.

En ting som er særlig aktuelt nå, er utskifting fra lysstoffrør til LED-teknologi. Lysstoffrør inneholder blant annet kvikksølv og er ikke lenger tillatt å produsere eller selge i Europa. Det er snakk om store volum, med kanskje opp til 10 000 lyspunkter på en rigg. Vi har forskjellige løsninger å tilby kundene. Noen ganger må hele armaturer byttes ut, mens andre ganger holder det at vi skifter innmaten. I dette arbeidet mener jeg det er en fordel at vi lager de fleste av produktene på fabrikken her i Molde. Det gir smidighet i leveranser og tilpasninger.

Siden prosjektene teamet følger opp er veldig store, så har vi et betydelig budsjett, og vi ringer i bjella hver gang vi får i land en bestilling som bikker millionen. Vi jobber mest fra kontoret, det er egne folk utenfor mitt team som er ute på befaring i forbindelse med anbud og bestillinger. Men av og til er vi også ute på anleggene, og den avvekslingen liker jeg godt. Det er moro å se det vi leverer i virkeligheten.

Selv er jeg ganske ny i Glamox, jeg begynte i jobben for snart to år siden. Men flere i teamet har lang fartstid, og det er tilfellet i selskapet generelt også. Jeg har en veldig god opplevelse av arbeidsmiljøet og samarbeidet her i bedriften, både mellom de ansatte og mellom ansatte og ledelse.

Av utdanning har jeg en bachelor i markedsføring. Jeg har stort sett jobbet med salg og markedsføring før også, mest innenfor IT og teknologiske løsninger. Det er ikke noen helt spesifikk utdanning du trenger for å ha jobben min, men du må selvfølgelig ha kompetansen knyttet til salg og kundebehandling på plass. Og siden jeg også er ansvarlig for det teamet mitt leverer, så er det viktig å ha fokus på samarbeid.

Det er veldig moro når vi får til ting sammen, er ajour med kundeoppfølgingen og kanskje har landet noen gode avtaler. Etter en sånn uke kan jeg ta helga med god samvittighet.»

(Fortalt til redaksjonen)