Notabene

Nye i Negotias administrasjon

Prosjektleder i markeds- og kommunikasjonsavdelingen

Emanuela Foglietta-Petterøe (37) er ansatt i en treårig prosjektlederstilling fra 2. april 2024.

Stillingen innebærer oppfølging av Negotias mål om medlemsvekst nedfelt i forbundets strategiplan gjeldende ut 2026. Dette vil bety igangsetting av forskjellige markedsføringstiltak for rekruttering av medlemmer.

Emanuela er opprinnelig italiensk, og har bodd i Norge siden 2013. Hun er utdannet økonom og har i tillegg studert prosjektledelse ved NTNU. Arbeidserfaringen hennes er blant annet fem år med startup-virksomhet i Schibsted Vekst, med markedsføring og utvikling av digitale tjenester for aviser med mer.

– Jeg har vært organisert i Econa i mange år, hvor jeg som frivillig har bidratt til nettverksaktivitet og annet for medlemmene. Fagforeninger har en viktig rolle i samfunnet, og jeg ser fram til å bruke min kompetanse til å styrke Negotia. Akkurat nå er utvikling av medlemstilbudet vårt for studenter i fokus.

Fagansvarlig i markeds- og kommunikasjonsavdelingen

Rebekka Marie Hushovd (31) er ansatt som fagansvarlig på medlemsservice fra 2. april 2024.

Medlemsservice i denne sammenhengen betyr saksbehandling, tilrettelegging og oppfølging med utgangspunkt i medlemssystemet (CRM). Funksjonalitet og tjenester på Min side er en viktig del av dette.

Rebekka kommer fra en liknende stilling i Dagens Næringsliv, hvor hun var ansatt i fire år. Hun har bachelor i kommunikasjonsledelse fra BI som hovedutdanning, og kan ellers vise til både opphold og variert jobberfaring fra utlandet. Blant annet tekstforfatterstudier i London og jobb som engelsk lærer i Den dominikanske republikk.

– Å bidra til god medlemsopplevelse er et viktig mål for meg. Vi tre i team medlemsservice jobber tett sammen og med resten av markeds- og kommunikasjonsavdelingen og andre avdelinger i administrasjonen. Det har vært en positiv start her i Negotia, med bra samarbeid og god kunnskapsdeling. .

Advokat i arbeidslivsavdelingen

Casper Herlofsen (30) er ansatt som advokat i arbeidslivsavdelingen fra 2. april 2024.

Som advokat i Negotias administrasjon er jobbinnholdet i hovedsak saksbehandling og bistand til medlemmer og tillitsvalgte i arbeidsrelaterte forhold, både individuelt og kollektivt.

Casper er utdannet jurist (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo. Han skrev sin masteroppgave om arbeidsrett. Han kommer fra stilling som advokat i HELP Forsikring, hvor han håndterte mange typer tvistespørsmål, blant annet innen utdanningsrett, håndverker tjenester og kontraktsrett.

– Møtet med Negotia har vært veldig positivt. Bra opplegg for «onboarding» og et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø. Sakene jeg har jobbet med så langt spenner over et stort spekter – fra folk som er i en livskrise og til dem som klager over prisene i kantina. Jobben betyr mye for hele livet til folk, og jeg synes det er veldig givende å hjelpe medlemmene med de utfordringene de har.