Internasjonalt

Global vekst og innflytelse

15.-17. april i år arrangerte UNI ICTS sin verdenskonferanse i Cape Town, Sør-Afrika. Cape Town ligger helt på sørspissen av Afrika – seks mil fra den berømte klippen «Kapp det gode håp». Og håp og optimisme er viktig for fagbevegelsen og de tillitsvalgte i internasjonal sammenheng.

Tekst:
Eirik Bornø

Forbundsleder i Negotia

DISKUTERTE RETTIGHETER. 230 fagforeningsledere fra hele verden var samlet på verdenskonferansen i Cape Town i april. De representerte fagforeninger som organiserer ansatte innen IT og telekommunikasjon med mer. Utfordringer i forbindelse med innføring av kunstig intelligens i arbeidslivet var et sentralt tema.

Verdenskonferansen til UNI ICTS arrangeres hvert fjerde år. Denne bransjen i UNI Global Union samler virksomheter innen blant annet IT og telekommunikasjon. Denne gangen deltok 230 fagforeningsledere fra hele verden for å fastsette strategiske prioriteringer og velge ny ledelse for de neste fire årene.

Negotia var representert med fire delegater; forbundsleder Eirik Bornø, forbundsstyremedlem Jon-Roar Selenius samt politisk rådgiver Heidi Amalie Bang og spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen fra administrasjonen.

– Fordelene med KI må deles

Deltakerne hadde knapt fått satt seg på stolene før konferansen startet med et smell, da Imbewu Marimba Community Band virkelig satte stemningen med energisk sang, musikk og dans fra scenen. Innslaget var så fengende at det nok rykket litt i foten selv hos oss «stivbente» fra Norden.

I sin åpningstale understreket UNIs generalsekretær, Christy Hoffman, sammenslutningens forpliktelse og ambisjon om å organisere ansatte i den viktige ICTS-sektoren:

– Når bransjen endrer seg, må fagforeningene også endre seg og hjelpe flere arbeidstakere til å bli organisert. Denne sektoren er i sentrum for utviklingen innen kunstig intelligens (KI). KI må bidra til å øke den menneskelige arbeidsinnsatsen i stedet for å fortrenge den. Og fordelene med KI må deles – og ikke samles hos milliardærene, sa Christy Hoffmann.

Nåtidens og framtidens kamper

President Zingiswa Losi i COSATU, konføderasjonen av sørafrikanske fagforeninger, gjentok behovet for å tilpasse seg de nye realitetene for å stå sterkt i møte med nåtidens og framtidens kamper. «Vi må innovere, organisere, engasjere, rekruttere og lytte til arbeiderne», sa han.

I flere innlegg ble det framhevet at UNI har gjort enorm framgang i ICTS-sektoren i Afrika de siste fem årene. Det er stor vekst blant teknologiselskaper på kontinentet, blant annet i land som Kenya, Nigeria, Sør-Afrika og Marokko. Innen andre forretningstjenester er for eksempel Marokko og Tunisia viktige for franske callsentre. Og i industrien er det vekst på Mauritius og Madagaskar. Det ble advart om at når multinasjonale selskaper kommer inn på markedet, må det sikres at problemet med uformell arbeidskraft i Afrika ikke forverres. Her må fagforeningene bidra til at arbeidstakerne har vanlige arbeidskontrakter.

Global avtale åpner dører

Den globale avtalen med Teleperformance – verdens største callsenterselskap – ble viet stor oppmerksomhet. Avtalen dekker mer enn en halv million ansatte. Representanter fra Colombia, Den dominikanske republikk, Frankrike, Ghana og Filippinene uttrykte hvordan avtalen åpner døren for fagforeningenes tilstedeværelse og videre utvikling av faglige rettigheter i landene deres. Etter at denne globale avtalen ble signert i desember 2022, er den også tatt i bruk i Colombia, El Salvador, Jamaica, Polen og Romania.

Her er noen av de andre temaene som ble diskutert på verdenskonferansen:

  • Arbeidstakerrettigheter i teknologisektoren: Deltakerne diskuterte diverse utfordringer, inkludert temaer som rettferdig lønn, arbeidstid, beskyttelse mot oppsigelser og om retten til å organisere seg I fagforeninger.

  • Kunstig intelligens og automatisering: Konferansen tok opp spørsmål om hvordan kunstig intelligens og automatisering påvirker arbeidsmarkedet. Dette inkluderte diskusjoner om opplæring og omskolering av arbeidstakere for å møte de nye kravene som kommer.

  • Likestilling og mangfold: Diskusjoner om tiltak for å fremme likestilling og mangfold i teknologibransjen. Herunder spørsmål om kjønn, etnisitet og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Sikkerhet og personvern: Bekymringer knyttet til personvern og datasikkerhet i en stadig mer digitalisert verden, blant annet om ansvarlig bruk av data og beskyttelse av personopplysninger.

FAKTA

Internasjonal deltakelse

UNI ICTS er en av sektorene i UNI Global Union, som dekker blant annet IT og telekommunikasjonsbransjen. Sektoren har over 3 millioner medlemmer i 95 land.

UNI ICTS støtter fagforeninger og tillitsvalgte over hele verden med å håndtere nøkkelutfordringer knyttet til restrukturering, outsourcing, algoritmisk ledelse, arbeidsgiverovervåking med mer. Å bygge fagforeningskraft for å styrke kollektive forhandlinger og sikre gode lønns- og arbeidsforhold, er en hovedoppgave. Virksomhetene er alt fra spillstudioer og kontaktsentre til telekomaktører, teknologigiganter og bedriftstjenesteselskaper.

Forbundsleder Eirik Bornø fortsetter som 1. varamedlem til UNI ICTS World Committee, og UNI Europa ICTS.

(ICTS = Information, Communications, Technology and Related Services)

Negotia på talerstolen

Negotia-delegat Jon-Roar Selenius holdt et innlegg med sterk støtte til resolusjonen som omhandlet kunstig intelligens, hvor vi krever at fagforeningene skal være til stede under utviklingen av alle algoritmer og digitale prosesser for å sørge for at hensynet til menneskene ivaretas. Fagforeningene er nøkkelen i den digitale transformasjonen. Vi er her for å værevanlige menneskers trygghet for et godt og anstendig arbeidsliv i framtiden også.

Negotia-delegat Heidi Bangs innlegg handlet om at fagforeningene må ta sitt ansvar i møte med klimakatastrofen på alvor. Hun stilte spørsmål om hvorfor bærekraft ikke har fått større plass i de strategiske prioriteringene til ICTS-sektoren, og kom med en tydelig oppfordring til å påvirke myndigheter og arbeidsgivere i en grønnere retning for å sikre rettferdig omstilling.

Konferansen ble avsluttet med at So Soulemane fra UNI Africa ICTS ble valgt ny president for hele UNI ICTS for de fire neste årene.

NEGOTIA PÅ PLASS. Forbundets delegasjon på konferansen: Fra venstre Jon-Roar Selenius, forbundsstyremedlem og tillitsvalgt i TietoEvry; Eirik Bornø, forbundsleder; Heidi Bang, politisk rådgiver i administrasjonen og Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver i administrasjonen.