Lønn og tariff

Holder på det analoge formatet

Tidligere ble alle lønnskonferansene holdt regionalt over det meste av landet, med fysisk frammøte for deltakerne. I år ble det bare to av denne sorten, med lokalavdelingene Hålogaland og Innlandet som arrangører.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
Aina Fevang

MØTER ALLTID OPP. Utsendinger fra medlemsklubben i Geno på lønnskonferanse, fra venstre: Kristin Søberg, Ellen Johanne Stenseth Farlund og Agnete Børresen.

Foto: Aina Fevang

Innlandet dekker fylket med samme navn, det vil si tidligere Hedmark og Oppland. Selv om digital lønnskonferanse har vært et tilbud siden covid rammet oss, har denne lokalavdelingen i Negotias organisasjon holdt på det analoge formatet. Styremedlem Aina Fevang holder i trådene.

– Vi har en lang tradisjon med å holde lønnskonferanse for medlemmene i Innlandet, og det har vi alltid fått veldig mange positive tilbakemeldinger på. På det meste har det vært opp mot 45 deltakere. Folk synes det er både hyggelig og nyttig å møtes fysisk. Da kan man snakke sammen, diskutere og utveksle erfaringer i tillegg til foredraget som holdes. Når det bare er digitalt, mister man det. Vi kommer til å fortsette med fysiske lønnskonferanser også framover, sier Aina Fevang.

Medlemsklubben i Geno har deltatt med representanter på lønnskonferansen til avdeling Innlandet i mange år. I år var de tre som møtte opp.

– Vi fra Geno pleier å delta på lønnskonferansen hvert år, gjerne med flere deltakere. Synes det fysiske formatet er å foretrekke på grunn av det sosiale, og for dialogen og at terskelen da er lavere for å stille spørsmål. Erfaringsutveksling både under møtet og i pauser er gull verdt. Det fungerte veldig fint i år med Nils Blomhoff fra Negotia sentralt, som holdt foredraget.

– Hos oss er lønnsforhandlingene utsatt til høsten, når de sentrale forhandlingene er avsluttet. Klubben har valgt forhandlingsutvalg, og vi planlegger et medlemsmøte i juni for å legge strategien. Vi ønsker å ha en profil hvor alle medlemmene skal komme greit ut av oppgjøret, og spesielt heve de som ligger lavest. Vi ønsker ikke personlige tillegg i vår gruppe, for å være solidariske, sier Ellen Johanne Stenseth Farlund.