Organisasjon

Stemningsrapport fra REGIONSMØTENE

Årets regionsmøter i Negotia er gjennomført. Her er en temperaturføler fra arrangementene som totalt samlerrundt 225 representanter fra klubber og lokalavdelinger.

Tekst:
Terje Bergersen

LANGT MOT NORD. I Region Nord var det avdeling Svalbards tur til å være møtearrangør. Det ble tid til en utflukt også, med båt på Isfjorden. Fra venstre: Kjersti Lindgren, Bjørg Hestvik, Ine Ankersen, Monica Moen og Ranveig Fagerli. Alle fra avdeling Helgeland, bortsett fra Bjørg fra avdeling Tromsø.

Foto: Ottar Robb

Regionsmøtene er høringsstans for saker forbundsstyret jobber med og ellers diskusjonsarena for det som er aktuelt. På møteagendaen i år sto blant annet utredningen om ny tredelt struktur i organisasjonsoppbyggingen, oppfølging av strategisk plan for 2024-2026 og orientering om at Negotia er i samtaler med YS-forbundet Delta om et mulig tettere samarbeid. (Se omtale i rammesaken).

Oslo & omegn og Øst har lang tradisjon for å holde regionsmøtet i fellesskap. Etter hvert har flere regioner tatt etter og slått seg sammen i anledning denne årvisse begivenheten. Dermed ble det felles samling også for Midt, Vest og Sør denne våren. De to øvrige – Nord og LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger) kjørte egne opplegg hver for seg.

Magasinet var til stede på Oslo/ Øst-møtet, og har i tillegg tatt en prat med arrangører og vertsavdelinger for de andre møtene.

Regionene Oslo og Øst

Disse to regionene har i mange år kjørt møtene sammen. I år var det Oslo som hadde vertskapsrollen, og arrangementsstedet ble Fornebu. Mona Hilton hadde hovedansvaret opplegg og gjennomføring.

Mona Hilton, Oslo

– Det var en ny erfaring for meg å værekoordinator og møteleder. En tilbakemelding jeg vil gi til administrasjonen er at møteportalen i Howspace ble klar altfor seint. Vi kunne ikke sende ut invitasjon til deltakerne før dette var på plass, og det skapte en del problemer med bestillingen til hotellet. Men jeg må legge til vi også fikk masse god hjelp fra Negotia sentralt under forberedelsene til møtet, sier Hilton.

Hun sier at debatten om ny tredelt organisasjonsstruktur tydeliggjorde de to regionenes syn.

– Besvarelsene fra gruppediskusjonene vi hadde om dette spørsmålet var ganske samstemte. Oppsummert kan vi si at våre regioner mener dagens struktur med fire ledd (klubber, avdelinger, regioner og landsmøte, red.anm.) kan videreføres, med tilpasninger der dette er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være at noen av de minste avdelingene slås sammen.

Samtaler om tettere samarbeid mellom Negotia og Delta mener Hilton er interessant, men ser også noen farer.

- En større organisasjon kan få mer innflytelse på overordnet nivå, men det er også en fare for at vi blir slukt hvis det skulle bli en sammenslåing. Negotia har en unik nærhet til medlemmene, som jeg er redd for at vi kan miste. Ellers vil jeg si at vi må jobbe mer målbevisst for å få enda flere unge til å engasjere seg. Vi trenger både nytt blod og de som har erfaring.

Region Nord

Denne gangen var det lokalavdelingen på Svalbard som hadde oppgaven med å arrangere regionsmøtet til Nord. Rundt 20 deltakere møttes i Longyearbyen på den arktiske øygruppa.

Liss Selnes, avd. Svalbard

– Vi benyttet et annet møtelokale enn tidligere, og varveldig godt fornøyd med det. Er også veldig godt fornøyd med gjennomføringen, der vi fikk mye hjelp fra Dag-Vidar Nilsen som er leder i avdeling Hålogaland, og fra forbundsleder Eirik Bornø. Den nye tekniske møteportalen fungerte greit, men det var av og til litt problemer med å gå fram og tilbake mellom sakene. Alt i alt synes vi i avdelingen at ble dette et bra regionsmøte. Det var ingen ting å si på engasjementet, og folk var positive og konstruktive, sier Liss Selnes.

Store avstander og spredt bosetting er alltid aktuelle faktorer når Region Nord diskuterer organisasjonsstrukturen. Selnes gir denne kommentaren:

– Tror det var stor enighet om at avstander gjør en tredelt organisasjonsstruktur vanskelig i nord, men det kom fram forslag og innspill til hvordan man kunne se for seg dette. Min egen oppfatning er at for Svalbard sin del, ser vi ikke at dette vil være en positiv endring sammenliknet med hvordan vi har det i dag.

– Forbundslederen orienterte om strategisk plan, men det ble ikke diskutert mye rundt dette temaet. Samtalene som er i gang mellom Negotia og Delta tror jeg alle, eller hvert fall de fleste, var positive til, sier Liss Selnes.

FAKTA

Regionsmøtene

Holdes årlig i april måned, og samler representanter fra lokalavdelingene i sine nedslagsfelt. Det er sju regioner, seks av dem geografisk inndelt: Øst, Oslo, Sør, Vest, Midt og Nord. Den sjuende har benevnelsen LKA (Landsomfattende- og konsernavdelinger). Regionsmøtene er høringsinstans for saker forbundsstyret ønsker innspill på, men kan også sette opp egne temaer. Deltakerantallet er totalt cirka 225 tillitsvalgte.

Regionene Vest, Midt og Sør

Dette ble trolig det største regionsmøtet noensinne, med rundt 100 deltakere. Stedsvalget falt på Trondheim, og vertskapet ble delt mellom lokalavdelingene Trøndelag, Hordaland og Sørlandet.

Iselin Misund, avd. Hordaland

– Møteforberedelsene ble litt utfordrende når tre regioner skulle arrangere sammen. Vi som var vertskap burde nok ha kommunisert bedre i forkant, hatt flere Teams-møter blant annet. Får ta det med som læring til neste gang. Men gjennomføringen av selve møtet synes jeg gikk bra. Det er mange fordeler med den digitale portalen, for eksempel at deltakernes meninger i gruppearbeidene legges inn direkte og kan leses av alle, sier Iselin Misund.

«Selv er jeg usikker på hvordan større enheter lokalt kan skape mer engasjement.»

Iselin Misund, avd. Hordaland/Region Vest

Ifølge svarene som er lagt inn i portalen til diskusjonen om ny tredelt organisasjonsstruktur, var det sprik i oppfatningene på dette regionsmøtet.

– Ja, det var delte meninger om dette. Noen er veldig klare for å lage større avdelinger og fase ut regionene, mens andre har mindre tro på at dette er rett vei å gå. Selv er jeg usikker på hvordan større enheter lokalt kan skape mer engasjement. Avstandene er også en utfordring, vi har fersk erfaring fra dette i vår avdeling hvor Bergen og Hardanger nylig ble slått sammen.

Misund sier at orienteringen om samtalene med Delta ble tatt positivt imot.

– Jeg registrerte bare positive reaksjoner på dette. En ting som flere nevnte som en fordel, er at Delta har lokalavdelinger rundt i landet. Det tror jeg kan være en god støtte til avdelingene. Jeg er spent på den videre prosessen her.

– Alt i alt synes jeg det ble et bra og hyggelig møte, og vi i Region Vest er klare for samkjøring på et senere tidspunkt også.

Lars Ingvaldsen, avd. Trøndelag

– Vi har holdt regionsmøte sammen med Vest før, og denne gangen hadde vi altså med oss Sør også. Jeg synes det var fint å treffe nye folk på regionsamling, det bringer inn nye innspill og perspektiver. Hvis det er noen ulempe med et så stort møte, så må det være at noen synes det blir litt skummelt å ta ordet i plenum. Det skal vi tenke litt på til senere anledninger. Ellers er møteportalen i Howspace veldig bra og nyttig. Vi bør bruke den enda mer sånn at vi lærer oss å utnytte alle mulighetene, sier Lars Ingvaldsen.

Lederen i avdeling Trøndelag oppfatter at Region Midt jevnt over er positive til en tredelt organisasjonsmodell.

– Det gjenstår noen runder for å utforme dette endelig, og det er jo lagt opp til at det skal gjøres vedtak på landsmøtet først høsten 2025. Men jeg mener det er greit å bruke god tid på dette, sånn at det som til slutt blir bestemt er noe som vil fungere og gjøre Negotia bedre. To avdelinger i Midt – Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal – har allerede snakket om en mulig sammenslåing. Avdelingen vår i Trøndelag er også ganske stor, og vi synes det fungerer bra. Vi prøver å ha 5-6 medlemsaktiviteter i året, og de siste gangene har det dukket opp 30-40 personer hver gang, mange av dem nye og unge folk. Det er moro.

I PAUSEN. Fire blide delegater fra Felleskjøpet på møtet til Region LKA i en pauseprat. Fra venstre: Reinert Nydahl, Ann Kristin Sønmør Nygaard, Heidi Fareleira og Knut Grønnerød Repstad. (Repstad ble valgt til ny ungrepresentant fra regionen på møtet).

Foto: Eirik Bornø.

Å utrede mulighetene for et tettere samarbeid med Delta, ønsker Ingvaldsen velkommen.

– Orienteringen som ble holdt om dette var ganske kort, og saken er jo i en innledende fase. Men jeg mener det er både riktig og viktig å gjøre en sånn øvelse, så får vi se etter hvert hva det kan bli til.

Tor Harald Jenssen, avd. Sørlandet

– Jeg synes det varfint å prøve ut dettefelles arrangementet sammen med regionene Vest og Midt. Å møtes på «kryss og tvers» gir mulighet for å bli kjent med flere, og det liker jeg. Gjennomføringen gikk greit, men det det er også noen utfordringer når det blir så mange deltakere på et møte. I Sør er vi vant til at stort sett alle kaster seg frampå i diskusjonen, men denne gangen ble det ganske stille i rommet. Det ble nok rett og slett litt for stort, sier Jenssen.

Han mener det er på høy tid at det gjøres endringer i organisasjonsstrukturen.

– Vi må ikke være så konservative og bare holde på det vi kjenner fra før. Det er på tide å ta konkrete steg mot en tredelt struktur. Regionen min har vært positiv til dette lenge. Jeg tenker at større, sammenslåtte lokalavdelinger er bra, og at disse enhetene også kan overta den funksjonen regionene har i dagens modell.

Jenssen er også tydelig på at det er riktig av Negotia å snakke med andre forbund om tettere samarbeid.

– Jeg tror det er den eneste veien til å vokse og oppnå mer innflytelse som fag forening. Vi har hatt ambisiøse vekstmål på programmet i Negotia så lenge jeg har vært med, men vi klarer ikke å bli så mye større alene, viser det seg. Da er det nok på tide å se nærmere på hva vi kan få til sammen med andre. Hvis det var opp til meg ville jeg valgt Parat, da kunne vi virkelig skapt en slagkraftig enhet i privat sektor. Men, det kan være interessant å se hva som kan komme ut av samtalene med Delta også.

«Jeg tenker at større, sammenslåtte lokalavdelinger er bra, og at disse enhetene også kan overta den funksjonen regionene har i dagens modell.»

Tor Harald Jenssen, avd. Sørlandet/Region Sør

Fakta

Saker på agendaen

Her er de viktigste sakene som sto på programmet til årets regionsmøter:

Tredelt organisasjonsstruktur

Utredning pågått i to-tre år. Dagens organisasjonsstruktur og demokratimodell består av de fire leddene klubber, lokalavdelinger, regionsmøter og landsmøte. Vedtak fra landsmøtet er at det arbeides videre for overgang til en tredelt organisasjonsstruktur med sikte på endelig vedtak på landsmøtet i 2025.

Oppfølging av strategisk plan

Vedtatt på landsmøtet november 2023, gjeldende fram til landsmøtet 2026. Planens hovedmål er å «skape trygghet og merverdi for deg som jobber i privat næringsliv og organisasjoner». Stikkord for de fire del målene er kompetente tillitsvalgte, medlemsvekst, innflytelse og en kompetent administrasjon.

Samtaler mellom Negotia og Delta

Forbundsstyret har innledet samtaler med YS-forbundet Delta om «et mulig tettere samarbeid og et fagforeningstilbud som kan gi økt trygghet og merverdi for medlemmene».

– Noen er nok redd for at Negotia vil forsvinne i en eventuell sammenslåing med et annet forbund, men sånn tenker ikke jeg. Det viktige er at det nye som skapes er bra for medlemmene, sier Tor Harald Jenssen.

GODE DISKUSJONER. Gruppearbeid hører med på regionsmøtene. Her fra samlingen til regionene Oslo og Øst, fra venstre: Russel D. Johnsen, Ann Jeanette Brevik, Bjørn Oulie, Unn-Kristin Aspelund, Børre Olsen, Stein Sele og Ingrid Weldingh.

Foto: Terje Bergersen.

Region LKA

Denne regionen samler 14 avdelinger bestående av medlemmer i landsomfattende grupperinger eller bedrifter organisert som konsern (Landsomfattende- og konsernavdelinger). I år var det Nortura som hadde vertskapsansvaret. Møtet ble holdt på Gardermoen.

Erlend Rønning, Nortura

– Vi utgjør tilsammen en storregion med rundt70 delegater. Engasjementet er alltidgodt på våre møter, og samlingen i år var ikke noe unntak. Jeg synes vi fikk gode diskusjoner til sakene som ble lagt fram. Vi er mange som har vært med lenge og kjenner hverandre, men det kommer stadig nye også, og det er fint. Det tekniske med ny møteportal og alt fungerte bra, og vi fikk god hjelp av administrasjonen både i forkant og under møtet, sier Erlend Rønning.

Av kommentarene lagt inn i møteportalen i saken om organisasjonsstruktur, går det nokså en tydelig fram at LKA ønsker å fortsette som egen region.

– Ja, det er det nok ikke noen tvil om. Vi trives godt som region og mener vi har stort utbytte av det. En fellesnevner er at bedriftene vi representerer er store, og derfor har vi mye av de samme utfordringene i tillitsvalgtarbeidet, som outsourcing, omstillinger og så videre. Vi definerte vel ikke noen konkret ønsket organisasjonsmodell, men vi ønsker i hvert fall at det fortsatt skal være LKA-avdelinger i Negotias struktur, sier Rønning.

Regionen hadde ifølge Rønning et positivt syn på samtalene om tettere samarbeid mellom Negotia og Delta.

– Det kom ingen innsigelser på dette, som jeg registrerte. Det er vel langt fram før noe kan realiseres her, men interessant å se hva samtalene kan føre til.