Organisasjon

Ung med sprekt vekstmål

Negotia Ung har bestemt seg for at de skal stå for halvparten av det vedtatte vekstmålet i treårsperioden fram til 2026. Det betyr 1500 i netto økning fra folk under 36 år.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

SIKTER HØYT. Marte Olimb (t.v.) og Marie Andersen holdt innlegg fra Negotia Ung på regionsmøtet til Oslo og Øst.

Fast innslag på regionsmøtene er at Negotia Ung presenterer sine mål og planer. På samlingen til Oslo og Øst var det Marte Olimb og Marie Andersen som sto for denne programposten.

– Jeg synes vi har bra driv i ung-arbeidet her i Negotia. Selv har jeg vært med i 7-8 år og fått veldig mye ut av det, har lært mye og opparbeidet et godt nettverk i og utenfor forbundet. Jeg går ut av Ungstyret nå i juni, men har vært med på å utvikle strategien for det vi skal strekke oss etter de neste årene.

Kunnskap er stikkordet

En kjerne i strategien er et sprekt vekstmål på 1500 nye medlemmer, netto. Spørsmålet er hvordan dette skal realiseres.

– Min erfaring er at det er stor mangel på kunnskap om fagforeninger blant studenter og unge arbeidstakere. Mange vet rett og slett ikke hva organisering i arbeidslivet er, eller hva det har bidratt til av rettigheter som alle nyter godt av i dag.

Derfor er kunnskap stikkordet. Vi må bidra til å spre kunnskap, gjennom digitale plattformer og godt informasjonsarbeid, sier Marte Olimb.

Hun forteller at brosjyren om trepartssamarbeidet i arbeidslivet, som Negotia Ung laget sammen med Ung-gruppene i YS-forbundene Parat og Delta for noen år siden, er brukt i skoleundervisning i stor skala.

– Brosjyren er spredt i et antall på 21 000 eksemplarer, noe vi synes er skikkelig bra. Nå trenger den en oppfrisking, og det skal vi fikse. Og i tillegg vil vi intensivere informasjonsarbeidet i alle SoMe-kanaler.

«Det skal ofte litt til for å overbevise unge om at fagforening er lurt. Men muligheten er der, vi må bare stå på og ikke gi oss».

Ut og møte studenter

Kanskje like viktig som brosjyrer og sosiale medier er det å møte unge «face to face». Planer for dette er under utvikling i samarbeid mellom Negotia Ung og forbundet sentralt.

– Jeg tror det er viktig av vi samarbeider tett om dette. Det ene sporet er å nå fram til dem som allerede er etablert i arbeidslivet, og det andre er å profilere oss overfor studenter. Vi i Ung har tatt initiativ til økt oppmerksomhet på studentmedlemsskapet og hva vi tilbyr der. Det innebærer også en ambisjon om å komme oss mer ut og vise oss fram på skoler og utdanningsmesser.

– Det skal ofte litt til for å overbevise unge om at fagforening er lurt. Men muligheten er der, vi må bare stå på og ikke gi oss, sier Marte Olimb som også er medlem i Negotias forbundsstyre.

FAKTA

Negotia Ung

Alle medlemmer under 36 år regnes i kategorien ung.

Ung- styret består av representanter med varaer, valgt av de sju regionene. Styret møtes vanligvis fire ganger i året for å diskutere aktuelle saker. For tiden er en samling for unge medlemmer til høsten under planlegging. Invitasjon blir sendt ut når opplegget er klart.

Du kan følge Negotia Ung på Instagram. Scann QR-koden.