Lønn og tariff

Lønn, tariff og mekling

Riksmekleren har hatt en travel vår. Mange tariffområder har måttet ty til denne offentlige tvisteløseren for å bringe årets oppgjør i havn. Negotia slapp ikke unna.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

I HAVN. Negotias delegasjon hos Riksmekleren. Fra venstre: 2. nestleder Trond Vegard Sæle, rådgiver Kathrine Forsnes Olsen (foran), tillitsvalgt Camilla Røren (Imperial Brands), rådgiver Anne-Lene Gabrielsen (forhandlingsleder), tillitsvalgt Eddy Bengtsen (Transcom), tillitsvalgt Jan Terje Larsen (Ahlsell) og forbundsleder Eirik Bornø.

Søndag 28. april møtte Negotias delegasjon hos Riksmekleren sammen med representanter fra YS-forbundet Parat og Handel og Kontor i LO. Anledningen var tariffoppgjøret med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som ikke hadde løst seg ved forhandlingsbordet.

Da det ble brudd i forhandlingene noen uker tidligere uttalte forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen følgende:

– Vi har ikke fått gjennomslag for vårt viktigste krav om økt kjøpekraft. Etter flere år med økonomiske utfordringer og reallønnsnedgang, er kravet om økt kjøpekraft så viktig at vi så oss nødt for å bryte forhandlingene. Virke har heller ikke kommet oss i møte på våre andre krav. Vi er skuffet over at Virke i stedet har kommet med flere krav som vil forringe godene i tariffavtalene.

Halvt døgn på overtid

Som praksisen synes å ha blitt de senere årene er meklinger hos Riksmekleren noe som ikke løser seg innen den offisielle fristen, som i dette tilfellet var satt til midnatt mandag 29. april. Hele natta gikk med og hele neste morgen og formiddag.

Først da klokka nærmet seg tolv på tirs dagen kunne det meldes at partene var kommet til enighet og at streik var avverget.

Gabrielsen ga denne kommentaren etter den langtrukne og slitsomme meklingsrunden:

– Vi er fornøyd med å ha sikret medlemmene en ramme som tilsvarer 5,2 prosent, det vil si på linje med frontfaget. Vi har kommet i mål med et resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft i tillegg til nye bestemmelser om livsfasepolitikk.

Enigheten omfatter blant annet følgende:

  • Det gis et generelt tillegg på 4 kroner per time – 650 kroner per måned. Minstelønnssatsene økes tilsvarende.

  • Trinnene 1-4 øker i tillegg med 2 kroner, totalt 6 kroner – 975 kroner per måned.

  • Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen har tidligere fått garantiregulering fra1. februar på henholdsvis 5 og 8,45 kroner per time. Disse to trinnene får dermed en total økning i år på henholdsvis 9 kroner og 12,45 kroner per time.

  • Søndagstillegget øker med 5 kroner til kr 115 kroner.

  • Nye bestemmelser som setter livsfasepolitikk på dagsorden.

  • Styrking av bestemmelsen om lønn for ansatte med lenger ansiennitet enn 10–15 år.

«Vi har kommet i mål med et resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft i tillegg til nye bestemmelser om livsfasepolitikk.»

Tilleggene gis fra 1. april. Lønnsresultatene framforhandlet sentralt gjelder kun for Funksjonæravtalen mellom Negotia og Virke. De nye satsene i minstelønnstabellen finnes på nettsiden negotia.no. Det øvrige gjelder for både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP).

Det skal i tillegg føres lokale lønnsforhandlinger på den enkelte bedrift i henhold til avtalenes bestemmelser om dette.

Spekterområdet løste seg

Forhandlingene mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ble brakt i havn uten behov for hjelp av Riksmekleren. Her kalles den sentrale delen av oppgjøret innledende forhandlinger, og omfatter både lønnsspørsmål og revisjon av avtalebestemmelsene.

Spekter omfatter statseide og private virksomheter innenfor alt fra samferdsel til kultur. YS har rundt 14.000 medlemmer på dette tariffområdet, fordelt på seks forbund, deriblant Negotia.

Dette er blant resultatene fra det sentrale Spekter-oppgjøret:

  • Lønn: Alle medlemmer er sikret et lønns tillegg på minimum 13 650 kroner før de lokale forhandlingene.

  • Etter- og videreutdanning: Enighet om å følge utviklingen i arbeidet med en kompetansereform som er avtalt i årets lønnsoppgjør i industrien.

  • Kunstig intelligens (KI): De sentrale parter framhever betydningen av gode drøftinger med de tillitsvalgte ved innføring av KI. Det partssammensatte «Utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse» gis i oppgave å belyse utviklingstrekkene og betydningen av innføringen av kunstig intelligens for virksomheter og arbeidstakere, og hvordan man kan legge til rette for gode prosesser mellom de lokale partene.

  • Fjernarbeid/hjemmekontor: Enighet om at lønns- og arbeidsforhold skal drøftes med de tillitsvalgte også i forbindelse med fjernarbeid/hjemmekontor. Enighet om å be arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere om bestemmelsene om yrkesskadeforsikring for hjemmekontor/fjernarbeid er tilpasset dagens arbeidsliv.

Etter det innledende løpet fortsetter oppgjøret med lokale forhandlinger på de enkelte virksomhetene.

Travelt til høsten

Om våren har vært travel i tariffens tegn, blir ikke høsten spesielt tilbakelent heller. Da skal Negotias største overenskomst til pers, nemlig Funksjonæravtalen med NHO. Det samme gjelder Selgeravtalen. Det er innarbeidet tradisjon at disse avtalene forhandles sent i sesongen. Datoene for Funksjonæravtalen er satt til 8 og 9. oktober. Tidspunkt for Selgeravtalen er ikke bestemt ennå, men det blir et par uker etter.

Parallelt med det hele pågår de lokale lønnsforhandlingene ute på bedriftene landet rundt. Mer om det på de neste sidene.

FOLKSOMT. Under åpningen av Virke-meklingen. Riksmekler Mats Ruland øverst ved bordet. Delegasjonene fra Negotia, Parat og Handel og Kontor til høyre, Virke til venstre.