Leder

Lønnsarbeid og innflytelse

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Lønnsforhandlingene i Negotias medlemsgrupper foregår fra vårparten og til ut på høsten. Når dette nummeret av magasinet kommer ut er noen av gruppene ferdige med sine lokale oppgjør, noen er kanskje midt i gjennomføringen mens andre finpusser strategien. Nettopp det med å finpusse strategien er hovedbudskapet i artikkelen fra årets lønnskonferanser, som du finner inne i bladet. Å være godt forberedt er alltid av det gode.

Når vi snakker om lokale lønnsoppgjør benytter vi anledningen til å minne om at alle gruppene skal sende inn lønnsrapport til Negotia når de lokale forhandlingene er i mål. Dette er viktig for oversikt og statistikker. Etter hvert som resultatene tikker inn blir de lagt inn i lønnsbarometeret som alle medlemmer har tilgang til på nettsiden.

Og så er det god grunn til å rette oppmerksomheten mot det viktige arbeidet tillitsvalgte gjør – enten det dreier seg om lønnsarbeid eller andre forhold. I en fagartikkel i denne utgaven pekes det på utfordringer og muligheter i rollen som representant for medlemmene i kontakten med bedriftens ledelse. Selv om både tariffavtalene og lovverket inneholder en rekke bestemmelser som legger til rette for ansattes innflytelse på arbeidsplassene, er virkeligheten sjelden enkel.

På sitt beste bidrar et organisert arbeidsforhold til bedre dialog mellom partene, som igjen fremmer effektivitet og inntjening for virksomheten. Er det én ting både ansatte og ledelse har felles interesse av, så er det at bedriften skal gå bra.

Bedriftsdemokrati og medbestemmelse har vært en prioritert sak i Negotia de senere årene. Både årets og fjorårets regionsmøter hadde dette temaet på dagsordenen. For å forstå mer av hva som skaper gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte, har Negotia engasjert NTNU for å gjennomføre en studie blant forbundets tillitsvalgte. Denne skal ferdigstilles i løpet av sommeren. Vi venter spent på konklusjonene.