Brev fra forbundslederen

Setter agendaen

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Vi er i ferd med å legge bak oss et produktivt halvår med mange aktiviteter i forbundet. Blant annet har vi nylig gjennomført regionsmøtene, som er viktige høringsarenaer i vår politiske struktur. Diskusjonene på årets møter var preget av bedriftsdemokrati, framtidens arbeidsliv og intern organisasjonsstruktur.

Absolutt verdt å nevne er også Negotias initiativ for digital etikk (#DigitalEtikkTakk) ved bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Rundebordskonferansen vi arrangerte i samarbeid med Telenor har gitt oss en posisjon på dette området nasjonalt. I tillegg er det gledelig at YS løftet denne saken til europeisk nivå på kongressen til ETUC i mai.

I Norge har vi en tradisjon med smidige organisasjonsstrukturer. Dette er en styrke vi må dra nytte av for å være bedre rustet enn andre land til å møte endringer. Teknologiutvikling er ikke løsningen på alt, det trengs gode tillitsvalgte og innsiktsfull ledelse i tillegg.

For å kunne vite hva som fungerer og hva som ikke fungerer, har vi sammen med NTNU og Searching for leadership nettopp gjennomført en ny type undersøkelse blant våre tillitsvalgte. Denne vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan samhandling og ledelse fungerer, og den vil være et fundament for å beslutte hvordan vi som forbund skal bidra til forbedring.

Den beste måten å kjenne framtiden på er å være med på å skape den!

Negotia yter bistand og løser saker for medlemmer og klubber i høyt tempo. Samtidig opplever vi mer enn noen gang at saker av tyngre og mer kompleks karakter krever ressurser. I denne sammenhengen er samarbeidet mellom vårt rådgivningsapparat og de tillitsvalgte svært sentralt. Tett oppfølging og god kompetanse i alle ledd gir alltid de beste løsningene. Vi skal sloss for våre medlemmer sammen hver eneste dag.

Jeg vil oppfordre alle til å verve nye medlemmer. Kanskje skal det ikke så mye til for å overbevise en kollega eller to om at det er smart å organisere seg. Prøv også ut Jobbveieviseren på negotia.no, hvis du ikke har gjort det allerede. Denne medlemstjenesten gir deg nyttig oversikt over hvilken kompetanse og hvilke egenskaper du besitter.

En riktig god sommer til alle!