Notabene

Ny støtteordning for sliterne

Nylig foretok YS og LO den offisielle åpningen av «Sliterordningen». Det betyr at du som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av, kan søke om midler fra den nye støtteordningen.

Flunkende ny avtale. Peggy Hessen Følsvik (nestleder i LO) og Vegard Einan (leder for YS Privat) under signeringen av Sliterordningen.

Foto: Liv Hilde Hansen

Sliterordningen er en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du fyller 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av. YS, LO og NHO har nå signert den flunkende nye Sliterordningen, fremforhandlet under tariffoppgjøret i fjor.

– Jeg har skjønt at oldefaren min ville kommet inn under Sliterordningen. Han jobbet i gruva i Kåfjord på slutten av 1800-tallet og var med på å danne fagforening, forteller Vegard Einan, styremedlem for YS i den nye Sliterordningen.

– Det sies at robotene kommer til å ta over mange arbeidsoppgaver, men vi vil fortsatt ha arbeid som er fysisk krevende og går ut over helsa. Sliterordningen vil leve i flere tiår fremover, sier Einan.

Los nestleder Peggy Hessen Følsvik mener ordningen er en milepæl.

– Ordningen er spesielt rettet mot sliterne. LO har etterlyst bredere, politisk forståelse for at ikke alle kan stå lenge i jobb. Dette er en milepæl i norsk arbeidslivshistorie, sier Følsvik.

I nær framtid opprettes det en egen nettside – sliterordningen.no. Her vil det ligge informasjon om hvem som kan søke om midler, hvor stort tilskudd man kan få og andre aktuelle detaljer.