Notabene

Grunnbeløpet i folketrygden er regulert

Med virkning fra 1. mai 2019 er grunnbeløpet i folketrygden (G) fastsatt til 99 858 kroner.

Reguleringen innebærer en økning på 2975 kroner fra i fjor, noe som tilsvarer 3,07 prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden benyttes som utgangspunkt for å beregne pensjons- og trygdeytelser. G-reguleringen gjøres hvert år etter drøftinger mellom regjeringen og organisasjonene.

Her er utviklingen av G de siste fem årene:

  • 2019: 99 858 kroner

  • 2018: 96 883 kroner

  • 2017: 93 634 kroner

  • 2016: 92 576 kroner

  • 2015: 90 068 kroner

Se også sak på regjeringen.no