Notabene

Sulten på kunnskap

For første gang sender Negotia en tillitsvalgt til Genèveskolen. – Veldig spennende å lære mer om fagforeningsarbeid på tvers av landegrensene, sier Stig Arne Bøe.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

«Nordisk folkehøyskole». Sammen med 30 andre tillitsvalgte fra hele Norden deltar Negotias Ungs nestleder Stig Arne Bøe på Genèveskolen i Sveits i juni.

Genèveskolen går også under navnet Nordisk folkehøyskole i Genève. Den er tilpasset unge tillitsvalgte, og skal gi deltakerne kunnskap om arbeidet i nordiske og internasjonale arbeidstakerorganisasjoner.

Nestleder i Negotia Ung, Stig Arne Bøe (29), fikk skolen anbefalt av tidligere deltakere.

– Alle hadde veldig mye bra å si om opplegget. Etter at jeg ble engasjert i Negotia ut over det å bare være medlem, har jeg blitt mer og mer klar over hvor viktig det arbeidet vi gjør er. Og jeg har veldig lyst til å lære mer. Derfor søkte jeg forbundsstyret om å få være med på Genèveskolen, og er glad for at det ble et ja, sier han.

Hvorfor organisert?

Stig Arne jobber som serviceansvarlig ved Bohus i Kristiansand og har vært medlem i snaut fem år. Karrieren i «styre og stell» startet tilfeldig da en fra lokalavdelingen ringte og spurte om han ville bli med på regionsmøte.

– Først sa jeg nei, men så ringte han tilbake seinere, og da sa jeg heldigvis ja. Dermed dro jeg på mitt første regionsmøte i forbundet. Jeg syntes det var interessant, både å treffe nye folk og bli kjent med saker og struktur. Det eneste var at det burde vært flere yngre medlemmer på møtet.

Akkurat det momentet er liksom 1000-kronersspørsmålet alle fagforbund stiller seg. Hvorfor skal man være organisert i arbeidslivet? Hvordan skal man vinne gehør spesielt blant unge arbeidstakere?

– Det finnes ikke ett svar på det, jeg tror det handler om mange ting. En av dem er å være mer synlig; vise oss på skoler og utdanningssteder og jobbe for større innpass i undervisningen. Det er også viktig å se på hva andre gjør. I det svenske forbundet Handels er en tredel av medlemmene under 30 år. Det er jeg nysgjerrig på å vite mer om. En annen ting jeg har tenkt på er en aktivitet som LOs sommerpatrulje, hvor de reiser rundt på uanmeldte bedriftsbesøk og sjekker arbeidsforholdene. Kanskje YS kunne begynt med noe liknende? Man trenger ikke nødvendigvis finne opp kruttet på nytt, sier Stig Arne, og tilføyer:

– For øvrig tror jeg rett og slett de fleste skjønner mer om nytten av å være organisert når de har vært en stund i jobb. Sånn var det for meg og det gjelder nok veldig mange andre også.

Overordnet og praktisk

Genèveskolen i år startet med et introduksjonskurs i Stockholm i månedsskiftet april/mai. Det er rundt 30 deltakere, fordelt på alle de fem nordiske landene. Hovedaktiviteten pågår i den sveitsiske byen Genève over tre uker nå i juni. Der skal gruppen blant annet være observatører på den store konferansen til ILO, som er FNs internasjonale organisasjon for arbeidslivet.

– I tillegg skal vi jobbe med aktuelle problemstillinger. Gruppen jeg er plassert i skal lage utkast til en ILO-konvensjon om vold og trakassering. Det blir spennende å få mer kunnskap om det overordnete med fagbevegelsen, samtidig som jeg ser fram til utveksling av erfaring med de andre deltakerne som jeg kan bringe inn i arbeidet vi gjør i Negotia, sier Stig Arne Bøe.

Genèveskolen

Også kjent som Nordisk folkehøyskole i Genève. Har til mål å bidra til kunnskap blant nordiske fagforeninger, og gjøre dem bedre i stand til å møte globale utfordringer i arbeidslivet.

Skolen består av fire kursdeler: Først en dagssamling i de enkelte land. Deretter tre dager felles i Stockholm. Etter dette jobber deltakerne med oppgaver hjemme, før ferden går til den sveitsiske byen Genève og et tre ukers opphold der.

På årets kurs foregår oppholdet i Genève fra 6. til 25. juni. Her følger gruppen arbeidet på ILO-konferansen, deltar på forelesninger og jobber med egne prosjekter.

Stig Arne Bøe er Negotias første deltaker på Genèveskolen.