Artikkel

Motivasjon i høyden

20 medlemmer og tillitsvalgte samlet til kunnskap og utfordringer på Hunderfossen. En helt ny type motivasjonssamling med det klingende navnet «Bedre sammen».

Tekst og foto:
Pål Hannevig

Full kontroll. Signe Nylend Ilner tester egne høydenerver under motivasjonssamlingen «bedre sammen» på Hunderfossen i Oppland.

På programmet sto både faglige og sosiale aktiviteter. Deltakerne lærte om det viktige trepartssamarbeidet i arbeidslivet (den norske modellen) og verdien av å være organisert. De fikk også prøve seg i å formidle det gode budskapet om organisering og medlemskap ved å produsere korte filmsnutter.

De sosiale aktivitetene var knyttet til noe av det Hunderfossen har å tilby, nærmere bestemt den spektakulære høydeparken og eventyrparken.

Vi tok en prat med to av deltakerne om deres opplevelser og inntrykk:

Signe Nylend Ilner er enkeltmedlem i firmaet JobLearn (tidl. Reaktorskolen). Hun har vært medlem siden 2012. Jobben hennes består blant annet i å levere kurs for voksne til NAV, og hun synes derfor det er interessant å møte folk i ulike yrker fra forskjellige bedrifter.

– Jeg liker å tilegne meg kunnskap om arbeidslivet og de forskjellige bransjene folk jobber i, men den viktigste grunnen til at jeg meldte meg på var nok høydeparken. I tillegg lærte jeg mer om «den norske modellen» og hvor viktig det er at vi opprettholder denne i arbeidslivet. Det at vi som medlemmer også er en del av dette, er viktig å ha bevissthet om, sier Signe.

Jostein Gevelt er medlem i klubben ved Trelleborg Offshore, og meldte seg inn for to år siden.

– Det var alt for sent. Jeg mistet jobben i 2008, og skulle selvfølgelig ha vært organisert den gangen. De erfaringene jeg fikk da og i tiden etter, gjorde at jeg nå ser verdien og nytten av å være organisert. Det er i grunnen viktig for alle parter, også bedriften, da blir det en god dialog.

Jostein synes samlingen på Hunderfossen ga ham nyttig påfyll og ser enda flere grunner til å være organisert nå, ikke minst på grunn av ny kunnskap om trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

– Fagforeningene er en viktig bidragsyter i det norske samfunnet, og dette har vi bl.a. fokusert på i den filmen min gruppe laget på samlingen. Jeg kommer til å snakke med flere kolleger om dette når jeg er tilbake på jobb, sier han.

Det er planlagt flere «Bedre sammen» til høsten. Informasjon finnes på forbundets nettside under fanen kurs og kompetanse.