Organisasjon

Med framtidsøyne

Temaet fra Negotia Ung på årets regionsmøter handlet om fagbevegelsens rolle i framtidens arbeidsliv.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Ungt blikk på framtiden. Marie Johansen Wæraas fra Felleskjøpet Agri, holdt Negotia Ungs innlegg på regionsmøtet til LKA (Landsomfattende- og konsernavdelinger).

Hva skjer i arbeidslivet i tiden framover? Hvordan skal virksomheter og ansatte tilpasse seg? Og hvordan skal fagbevegelsen beholde sin relevans?

Det er tradisjon at Negotia Ung spiller inn et tema til regionene. Her er noen av momentene de framhevet i innlegget på årets møter:

Hva sier prognosene? SSB sier dette om utviklingen fram til 2035: Utdanningsnivået øker, samtidig som det blir større behov for personer innen håndverksfag. Antallet arbeidsplasser i petroleumsnæringen reduseres, mens det vil skje en økning i privat tjenesteproduksjon. Lav ledighet i perioden 2021-2025 vil bidra til årslønnsvekst. Stabil ledighet og lønnsvekst (under 4 prosent) etter 2025. En aldrende befolkning øker behovet for helsepersonell.

Teknologi. Mange av dagens jobber eksisterte ikke for 10 års siden – for eksempel App-utvikler, spesialist på skybasert data, dronepilot og influencer. Robotisering er på vei inn i flere bransjer og bedrifter. Det samme gjelder kunstig intelligens og utvikling av datasystemer som kan utføre arbeid som i dag gjøres av mennesker. Big Data aktualiseres. Det vil si ny teknologi som gjør det mulig å analysere komplekse datamengder hurtigere og mer nøyaktig enn tidligere.

Organisering blant unge. YS Arbeidslivsbarometer 2018: Unge under 35 år er mer positive til organisering enn eldre. Men, en av fire sier det er for dyrt og en av fem mener at fagforeningene ikke ivaretar interessene deres. Halvpartene av de uorganiserte står utenfor fordi de har tilgang til samme lønns- og avtaleforhold likevel.

Livslang læring. Tiden da en utdannelse tidlig i livet holdt gjennom hele arbeidskarrieren, er forbi. Raskere utvikling med stadig nye arbeidsoppgaver gir etterspørsel etter utvikling av ny kompetanse og læring livet ut.

Digitalt klasseskille. En undersøkelse fra Norstat viser at sju av ti frykter et digitalt klasseskille. Halvparten av respondentene i aldersgruppen over 50 år sier de sliter med å holde følge med den digitale utviklingen. Både læremessige, økonomiske og sosiale forskjeller kan forårsake digitale skiller i befolkningen.

Framtidens arbeidere. Teknologi kan gi mer inkludering ved at flere kan delta i arbeidslivet, for eksempel personer med funksjonsutfordringer. Verdiskapningen blir vektløs og grenseløs, ansatte kan jobbe på tvers av landegrenser. Hvis utviklingen i Norge følger EU og USA, blir det flere frilansere uten fast ansettelsesforhold. Plattformøkonomi der arbeidstakere får tilbud om jobber via mobile applikasjoner vil trolig øke (eks. Amazon og Uber). Større krav til reguleringer overfor app-selskaper kommer i flere land.

Fagbevegelsen som vaktbikkje. Arbeidstakerorganisasjonene må henge med på alle utviklingsområdene: Medlemmene må sikres kompetanseheving i takt med nye krav. Ulike gruppers behov må ivaretas, slik at man ikke havner på sidelinja i den digitale utviklingen. Arbeidsgivers økte tilgang til store mengder data krever beskyttelse av den enkelte gjennom tilpasset lov- og avtaleverk høyt kunnskapsnivå. n

Gøy på jobben

Negotia Ung drar i gang en kampanje som har fått navnet #Gøypåjobben. Dette sier de om kampanjen:

  • I kommunikasjon om fagbevegelse og når vi verver medlemmer er det lett å svartmale hvordan arbeidslivet er og kan være.

  • Vi forteller kanskje at ledelsen snyter deg for mange goder eller at du som enkeltperson er lite verdt dersom bedriften skal nedbemanne.

  • Mange kjenner seg ikke igjen i slike beskrivelser da det norske arbeidslivet hovedsakelig følger spillereglene.

  • Negotia Ung vil derfor kjøre i gang en #-kampanje der vi framhever det positive ved fagbevegelsen. Som at det å etablere en klubb kan øke den allerede gode trivselen på jobb.

  • Med #Gøypåjobben vil vi dele historier der Negotia har bidratt til at trivsel og samarbeid på arbeidsplassen har blitt bedre.