Leder

I disse tider

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Helt tilbake  i 1988 innstiftet YS sin likestillingspris, og hvert år siden er denne tildelt noen som fortjener den. Hardingfelespiller Annbjørg Lien, filmskaper Margreth Olin og Norges Handicapforbunds Ungdom er blant mottakerne av denne viktige prisen opp gjennom årene. Denne høsten var det fotballpresident Lise Klaveness' tur. Og vi stiller oss respektfullt i heiagjengen til denne dama som ikke slutter å overraske i sin kloke og modige framferd. Gratulerer, Lise.

Når vi er inne  på YS, er det også verdt å nevne at hovedorganisasjonen fikk ny leder i høst. Etter fire år på toppen valgte Erik Kollerud å takke for seg, og «overlate» roret til Hans-Erik Skjæggerud. I sitt første medieutspill som fersk YS-leder påpekte Skjæggerud at det er for tette bånd mellom Arbeiderpartiet og LO. Han mener dette er en trussel mot den norske modellen som handler om ansvarlig trepartssamarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets organisasjoner. Det mener vi er en riktig analyse som det er viktig å målbære. Bredere involvering skaper bedre løsninger!

I forrige nummer   av Negotia magasin hadde vi en artikkel om at den kraftige prisøkningen vi opplever for tiden ser ut til å spise opp årets lønnstillegg. Fokuset på dette har bare økt utover høsten. Selv om Covid og nedstengning er – og forhåpentlig forblir – historie, er ettervirkningene store. I tillegg er det krig i Europa. Situasjonen vi lever i akkurat nå er uoversiktlig og krevende, og har satt betydningen av beredskap i et nytt lys.

Parallelt med   at store og alvorlige forhold påvirker oss utenfra i mye større grad enn før, går utviklingen i arbeidslivet her hjemme sin gang. En av tingene som stadig tar mer plass i hverdagen vår i disse tider, både privat og på jobb, er kunstig intelligens (KI). Negotia mener det trengs mer kunnskap om KI, for eksempel om hvordan den digitale teknologien brukes til overvåking og kontroll av ansatte. Derfor har forbundet gått i bresjen for et kompetanseløft på dette området.

Alle de ovennevnte   sakene og mye annet kan du lese mer om i denne utgaven av Negotia magasin. Dette nummeret utgis for øvrig kun i digital versjon. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med publiseringsløsningen. Prøv for eksempel ut søkefunksjonen som gir rask tilgang til aktuelt stoff i tidligere utgaver.
God lesing!