Notabene

YS med nytt politisk program

På sin kongress i oktober vedtok YS et nytt politisk program gjeldende for 4-årsperioden fram til høsten 2026.

STAFETTPINNEN VIDERE. På kongressen i høst gikk Erik Kollerud av etter fire år som YS-leder. Den nye ledelsen får et ambisiøst politisk program å følge opp. Foto: Terje Bergersen

I innledningen til programmet framheves det på at vi mer enn noen gang opplever en verden og et arbeidsliv i endring; med klimaendringer, teknologiutvikling, pandemi og krig i Europa. Alt dette utfordrer måten vi jobber på og hvordan vi lever våre liv på, og når arbeids- og samfunnslivet endres, må også YS omstille seg

Det politiske programmet presenterer YS' prioriteringer fram til 2026 under disse åtte overskriftene:

  • Ansvar for et trygt og seriøst arbeidsliv

  • Den norske modellen sikrer arbeidstakernes del av verdiskapningen

  • YS skal spille en sentral rolle i det grønne skiftet

  • Sikre velferdsstaten i årene framover

  • Rett til livslang læring

  • Teknologiutviklingen skal bidra til et godt arbeidsliv

  • Forutsigbarhet og beredskap i en ustabil verden

  • Internasjonal solidaritet

Les hele Politisk program for YS