Brev fra forbundslederen

Sammen former vi framtiden

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Vi nærmer oss høytid og mange kjenner nok, som meg, på bekymring for alt som foregår rundt oss og hvordan det påvirker hverdagen vår. Da er det viktigere enn noen gang å være organisert; det å stå i et fellesskap som kan bidra til å hjelpe når det trengs i arbeidsforholdet.

Negotia har nylig gjennomført sitt årlige landsmøte. Landsmøtet er vårt øverste beslutningsorgan. Vi som er valgt av organisasjonen til å delta her, representerer hele 21 500 medlemmer i et stort spekter av virksomheter i privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette er et ansvar vi tar på største alvor, for de beslutningene som gjøres på landsmøtet påvirker alle våre medlemmer i større eller mindre grad.

Jeg merker meg at det i Negotia er stadig flere unge som engasjerer seg. De unge er vår framtid og jeg er glad for at de velger å ta plass og gjøre seg hørt på alle nivåer i forbundet. Jeg har lyst til å nevne spesielt hovedtillitsvalgt Tommy Bekkevold i callsenterbedriften Transcom, som holdt et inspirerende innlegg på landsmøtet i forbindelse med mottakelsen av prisen Årets klubb. Den fikk han fordi Negotia i Transcom blant annet har hatt en meget god medlemsvekst det siste året.

Tommy sier det er virkelig gøy å gå på jobben hver dag, presentere Negotia for alle nyansatte og stå på for at alle skal se verdien av å være organisert. Han har også som kampsak å folkeliggjøre Negotia, slik at det forbundet står for og jobber med blir tydeligere og enklere å forstå. Og vi kunne ikke vært mer enig!

En viktig ambisjon er hele tiden å åpne opp våre demokratiske arenaer slik at alle medlemmer kan bidra inn i diskusjonene og påvirke de vedtakene som fattes. Derfor er det gledelig for meg at vi i år gjorde landsmøtet tilgjengelig for medlemmene på strømming via Min side. Når vi nå går inn i et valgår i forbundet, så åpner vi også opp for at hele organisasjonen skal kunne nominere digitalt de man selv mener er best egnet til å gjøre en jobb for forbundet i neste treårsperiode (2024–2026).

Følg med på våre nettsider for mer informasjon om hvordan du kan nominere deg selv eller en du vet egner seg og er villig til å stille som kandidat til å bidra i våre styrende organer i framtiden. Valgene skjer på landsmøtet i november 2023.

Forbundet er allerede i gang med å legge planer for neste treårsperiode. Her er det viktig for oss at medlemmer og tillitsvalgte blir hørt. Min oppfordring er derfor at du engasjerer deg og påvirker på de arenaene du kan. Den beste måten å forme framtiden på, er å være med og skape den.

Jeg ønsker deg og dine en god adventstid – og en fredfull julehøytid når den kommer.