Organisasjon
Ny avdeling i Negotias administrasjon

- Vi skal gjøre de tillitsvalgte gode

- Vi er enige om at dette skal være en «superduper-avdeling» hvor mål nummer én er å bidra til å gjøre de tillitsvalgte gode, sier Håkon Åsenden.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

TRÅ TIL. - Vi skal være tett på de lokale leddene, fange opp utviklingstrekk og trå til med bistand når det trengs. Avdeling organisasjon og kompetanse, fra venstre: Nina Harbo, Monica Austad, Unni Sundland, Håkon Åsenden, Pål Hannevig, Endre Vindheim og Jan Olav Markussen.

Åsenden er leder for den nye avdelingen i Negotias administrasjon, som samler områdene kurs og kompetanse og organisatorisk oppfølging i en og samme enhet. Han tiltrådte stillingen 1. oktober, og er dermed temmelig fersk i rollen. Kunnskap og erfaring om fagforeningsdrift har han derimot rikelig av fra før av, gjennom mange år som leder av regionskontor og organisasjonssjef sentralt i YS-forbundet Delta.

- Hvorfor passer det å plassere fagområdene kompetanse og organisasjon i samme avdeling?

- Selve beslutningen ble tatt før jeg ble ansatt, så jeg skal ikke ha noe av æren for det. Men når det er sagt så mener jeg det er en veldig naturlig og god kombinasjon. Strukturen er lik den jeg er vant med fra Delta, og det er mye positiv synergi å hente ut mellom kompetanse- og organisasjonsarbeidet. Begge områdene innebærer oppfølging og oppbygging av det viktige lokalapparatet. Hvordan det står til i klubbene og lokalavdelingene er avgjørende for hva vi oppnår som organisasjon. Og de tillitsvalgte har en nøkkelrolle som samlende faktor, særlig på klubbnivå. Å få jobbe med dette sammen med motiverte og dyktige kolleger, ser jeg på som et privilegium.

Tett på de lokale leddene

Den nye avdelingen består av sju ansatte, inkludert lederen. Tre av dem kommer fra den tidligere utviklingsavdelingen som hadde kurs og kompetanse som definerte områder. De øvrige kommer fra forskjellige fagmiljøer i administrasjonen. Mens kursbiten er lett å forstå hva handler om, er dette med organisasjonsoppfølging litt mer sammensatt.

- Det dreier seg om oppfølging både eksternt og internt. Med eksternt menes som nevnt lokalapparatet i forbundet, som per i dag består av klubber, altså medlemsgruppene på bedriftene, lokalavdelingene og regionene. De trenger hjelp til for eksempel medlemsoversikter og invitasjoner til arrangementer, kanskje også til generell drift og ikke minst synliggjøring og rekruttering. Et par av kollegene i avdelingen har et særskilt ansvar for nettopp vekstarbeidet.

- Vi skal være tett på de lokale leddene, fange opp utviklingstrekk og trå til med bistand når det trengs, sier Håkon Åsenden.

Smidigere løsninger

Når det gjelder rollen knyttet til intern organisasjon, forteller den nye avdelingslederen at det blant annet betyr ansvar for arrangementer som landsmøtet og Negotia-konferansen, med alt hva dette innebærer av teknisk tilrettelegging og gjennomføring.

- Det er mange små og store ting som må stemme for at et arrangement skal bli vellykket og at deltakerne får en god totalopplevelse. Her kommer også digitale verktøy inn i bildet, det er viktig både for organisasjon og kompetanse. Vi har mye på plass allerede, og jobber med videre utvikling av dette.

- Smidigere løsninger kan godt framheves som en ledetråd i denne sammenhengen. I dette ligger det både at medlemmer og tillitsvalgte skal være godt kjent med hva vår avdelings funksjon i administrasjonen er, og mer overordnet at vårt arbeid skal bidra til at Negotia blir en bedre organisasjon.

- Superduper, var det ikke det du sa …

Jo, det var noe som kom opp på et planleggingsmøte vi hadde nylig. Vi skal være en «superduper-avdeling» som bidrar til å gjøre de tillitsvalgte gode. Det synes jeg er en morsom og god måte å uttrykke ambisjonene våre på.

«Og så skal vi gjøre enda mer av det å skreddersy kurstilbud for klubbene.»

Ut i felt

- Skal avdelingens ansatte også ut i felt og møte medlemmene på deres arenaer?

- Ja, det er en del av oppgaven, og det gjør vi allerede mye av. Kursvirksomheten er i vanlig gjenge igjen etter koronaen og påmeldingen særlig til kompetanseprogrammet for tillitsvalgte er god. Jeg gleder meg for øvrig til å bidra i kurssammenheng selv, jeg er utdannet samfunnsfagslærer og har jobbet mye med kurs og undervisning i Delta.

- Og så skal vi gjøre enda mer av det å skreddersy kurstilbud for klubbene. Noen ganger trenger de kanskje en ny start, for eksempel i forbindelse med bytte av tillitsvalgt. Eller det kan rett og slett bare være behov for litt friske tanker og hjelp til å løfte aktiviteten. Dette handler om både kompetanse og det å bygge organisasjon. Vi kan nok ikke komme ut til alle enheter, men vil sette inn ressursene der behovet er størst, sier Åsenden.

I samarbeidets ånd

- Med din erfaring fra et annet YS-forbund, ser du noen spesielle særpreg med Negotia?

- Negotia er opptatt av at klubbene og ledelsen på bedriftene skal finne gode løsninger sammen. Vi signaliserer samarbeid i det vi kommuniserer ut og i måten vi jobber på, kanskje i enda større grad enn fagforbund generelt. Sånn har jeg oppfattet Negotia som tidligere ansatt i et annet YS-forbund, og den forståelsen er blitt forsterket etter at jeg begynte å jobbe her.

- Dialogorientert og likevel tøff når det trengs?

- Ja, nettopp. Jeg liker den holdningen, synes det er en moderne tilnærming til fagforeningsarbeid hvor målet er å skape god utvikling på arbeidsplassene. Og det er en ambisjon som vår avdeling innen organisasjon og kompetanse skal bidra for å oppfylle.

- Og jeg må få legge til at avdelingen sånn jeg har blitt kjent med den, består av en veldig motivert kollegagjeng med en dedikert holdning til jobbene sine. Jeg synes jeg har vært heldig, og gleder meg til å bli bedre kjent med både dem og de andre i administrasjonen – og med hele Negotia, avslutter Håkon Åsenden.