Notabene

Kompetanseløft for kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassene

Tre arbeidstakerorganisasjoner og Digital Norway tilbyr nå en praktisk veiviser for bruk og håndtering av kunstig intelligens på norske arbeidsplasser.

Tekst:
Terje Bergersen

LANSERING. Fra lanseringen av det digitale kompetanseløftet. Fra venstre: Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet; Monica A. Paulsen, forbundsleder i Negotia og Trond Markussen, president i NITO. Foto: Jan Tore Eriksen

Digitale løsninger som bruker kunstig intelligens (KI) er ikke bare noe de store tech-gigantene holder på med. Det berører oss alle. I stadig flere bransjer og yrker samles det inn data som ved hjelp av kunstig intelligens kan brukes til å få innsikt, overvåke eller ta beslutninger som påvirker hverdagen vår. Enten vi tenker over det eller ikke, er KI noe vi møter hver eneste dag, ikke minst på arbeidsplassene våre.

Dette er bakgrunnen for at fagforeningene Negotia, Finansforbundet og NITO har gått sammen om et kompetanseløft på dette området, i samarbeid med Digital Norway.

– Det er for lite kunnskap om kunstig intelligens, for eksempel om hvordan den digitale teknologien brukes til overvåking og kontroll av ansatte. Dette kan vi ikke feile på i arbeidslivet. Innføring og bruk av KI må gjøres på en måte som ivaretar det etiske, og slik at vi bygger kunnskap og tillit mellom partene på arbeidsplassene, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Kompetansepakken de tre forbundene og Digital Norway nylig lanserte, består av et lettlest digitalt kurs (veiviser) og en podkast-serie. I tillegg kan virksomheter tilbys skreddersydde læringsreiser. 

Læringsinnholdet er helt gratis for alle som ønsker å ta det i bruk. Den åpne tilgjengeligheten er et helt bevisst valg, sier Negotia-lederen:

– Vi må lykkes sammen. Det er derfor vi har bestemt at vi ikke skal sitte på denne veiviseren bare for oss selv og våre egne våre tillitsvalgte. Vi mener dette er så viktig at alle hovedorganisasjoner, arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og medlemmer inviteres til å være med på.

Veiviser (digitalt kurs) om kunstig intelligens