Notabene

Eirik Bornø gjenvalgt til toppverv i UNI

Negotias 1. nestleder Eirik Bornø ble i høst gjenvalgt som president for UNI Nordic ICTS. - Hyggelig å få tillit til å gå på en ny periode, sier han.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

NORDISK INNFLYTELSE. – En viktig oppgave for oss er å fremme Nordens arbeid og innflytelse opp mot det øvrige UNI-fellesskapet, sier Eirik Bornø som nylig ble valgt for et nytt år som president i UNI Nordic ICTS.

UNI Global Union er en verdensomspennende sammenslutning av fagforbund, og ICTS er delen som i hovedsak samler virksomheter innen informasjonsteknologi og kommunikasjon. Det er på dette området Negotias tilslutning til UNI er forankret.

Bornø tok over som president for UNI Nordic ICTS i februar 2021, og ble gjenvalgt til vervet på årsmøtet nå i oktober. Valget gjelder for ett år.

- Man velges til dette vervet for ett år av gangen. Det er en innarbeidet tradisjon at president-vervet rullerer mellom landene, men noen ganger er det også viktig med kontinuitet. Jeg synes det er veldig hyggelig å få tillit til å gå på et år til, sier Bornø.

Gjennom mesteparten av pandemien har den nordiske UNI-enheten vært uten administrativ prosjektledelse. Dette har nå kommet på plass igjen.

- En av de viktige oppgavene for oss i UNI Nordic ICTS er å fremme Nordens arbeid og innflytelse opp mot det øvrige UNI-fellesskapet. Dette blir lettere nå med ny prosjekt- og policy officer ansatt, sier Eirik Bornø.

Blant toppsakene på UNIs prioriteringsliste for tiden er arbeidslivets tilpasning til utviklingen innen kunstig intelligens og digitalisering, livslang læring samt fjernarbeid (hjemmekontor).