Notabene

Søk om økonomisk tilskudd til lokal aktivitet

Aktivitet lokalt i Negotia er viktig for samholdet og styrken i organisasjonen. Økonomisk støtte ytes fra ordningen med 3-prosentmidler. Søknadsfristen er 20. desember.

LAGBYGGING. Negotia i Telenor og Tietoevry på seiltur i sommer – med støtte fra 3-prosentordningen.

Foto: Jan Olav Markussen.

3-prosentordningen er nedfelt i Negotias vedtekter og innebærer at det årlig øremerkes et beløp tilsvarende tre prosent av de totale, budsjetterte kontingentinntektene til forbundet. For 2022 ble det tildelt nær 3,1 millioner kroner.

Både klubber, avdelinger og regioner kan søke om tilskudd. Søknadene behandles av administrasjonen, og tildelingen foretas av forbundsledelsen.

Aktivitetene det kan søkes om støtte til er mange; for eksempel årsmøte med sosial aktivitet, medlemskveld med faglig tema eller medlemstur. Fellesnevneren er at tiltakende skal bidra til lagbygging, styrke og gjerne vekst i organisasjonen.

I forbindelse med tildeling av 3-prosentmidlene for 2023, oppfordres søkerne til å tenke kreativt rundt rekruttering og medlemsvekst.

Mer informasjon og søknadsskjema

Fristen for innsendelse av søknad er 20. desember!