Brev fra forbundslederen

Hva sier framtiden oss?

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

En ting er sikkert: Vi går tryggest og mest offensivt inn i framtiden ved å stå på solid kunnskap gjennom gode grunndata.

Vi som fagforening ønsker å være i front med å utvikle bedre tilbud for alle våre medlemmer. Derfor har styret i Negotia sagt at vi ytterligere skal digitaliseres og være en organisasjon med effektive datadrevne løsninger. Det handler om å benytte den dataen vi har tilgjengelig, sammen med annen aktuell samfunnsdata, til å gjøre gode analyser og fatte solide beslutninger.

Jeg vil allikevel hevde én ting om digitalisering: «IT’s ALL ABOUT THE PEOPLE»!

Det å være datadrevet betyr blant annet at vi må tilføre organisasjonen tilleggskompetanse og utvikle nye måter å samhandle på. Derfor er det en stor glede at vårt landsmøte i november ga oss handlingsrom for utvikling og vedtok et vesentlig økonomisk løft, slik at vi i styret kan bidra til utviklende prosjekter og prosesser sentralt og lokalt.

For, utvikle oss må vi. Vi har sagt at vi skal bidra til at våre medlemmer er attraktive arbeidstakere også for framtiden. Negotia skal ikke bare være en partner for deg når du står i tøffe utfordringer på jobben, men en partner som bidrar til at du har flere valgmuligheter i det private næringsliv.

Dette er ambisiøse mål, men vi er godt i gang med denne reisen både internt i Negotia og som del av YS-fellesskapet.

Jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på alt arbeidet som ligger foran oss. Sammen med ny generalsekretær, ny ledertrio, styret, administrasjonen, samarbeidspartnere og dere – alle våre flotte medlemmer. Dette får vi til sammen!