Leder

Uvanlig vanlig

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Når denne utgaven av Negotia magasin kommer ut bikker vi året for koronaens tilstedeværelse her i Norge. Det har vært et år som få eller ingen trodde skulle komme. Det er liksom ikke så mange kriser som når opp til vår avkrok her nord. Men denne gangen ble annerledes.

I denne uvanlige tiden vi fortsatt strever med å finne veien ut av, blir de fleste saker og ting likevel håndtert som vanlig. En av dem som er viktig for oss i fagrørsla er lønns- og tariffoppgjørene. De siste brikkene i Negotias oppgjør for 2020 kom nylig på plass. Sent, men godt. Og nå står et nytt år med forhandlinger sentralt og lokalt for tur.

Rett etter deadline for magasinet vedtok YS sine ambisjoner i årets mellomoppgjør. Og om ikke lenge holder Negotia sin årvisse tariffkonferanse. Som vanlig er det et sentralt poeng at de lokale lønnsoppgjørene skal tilpasses lokale forhold. Mange bedrifter har klart seg godt gjennom pandemien, noen riktig godt. Det er ingen gode grunner til at medlemmer i disse virksomhetene skal ta til takke med magre oppgjør. De skal som alltid ha sin rettmessige andel av verdiene de har bidratt til å skape.

Gjennom fjoråret holdt medlemstallet i Negotia seg godt. Faktisk så godt at forbundet kom ut med en netto vekst på rundt 450. Da permitteringer og andre vanskelige ting slo inn i arbeidslivet for et år siden, ble det fort tydelig at ansatte mer enn noen gang så verdien i å være organisert. Slagordet «hjelp når du trenger» blir klarere når man opplever behovet selv.

Kjernevirksomheten til en fagforening er å bistå medlemmer på det faglige planet. Negotias apparat står på hver dag for å følge opp store og små saker. Alt fra enkle spørsmål til tunge, krevende prosesser håndteres av administrasjonen til enhver tid.

Fordelen ved å være organisert skal oppleves klar og tydelig for medlemmene. Og i tillegg til den faglige kjernen, tilbys også fordeler i form av gode økonomiske tilbud. Nyeste skudd på stammen i så måte er YS Pensjon. Her får medlemmene pensjonsforvaltning til svært gode betingelser. Det du skal leve av etter at arbeidskarrieren er over, bør bare vies mer oppmerksomhet i tiden som kommer. Sjekk ut dette nye tilbudet. Det er godt – og blir enda bedre når mange tar det i bruk!