Brev fra forbundslederen

Viktige gjennomslag

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Den beste måten å kjenne framtiden på er å være med på å skape den!

Starten av 2021 har gitt oss mange gode saker vi virkelig kan slå oss på brystet med: Lovendring med mulighet for egen pensjonskonto. Etablering av medlemsfordelen YS Pensjon. Stortingsflertall for pensjon fra første krone. Løsning for feriepenger på dagpenger. Og – ikke minst: I meklingen midtveis i februar fikk Negotia gjennomslag for viktige krav knyttet til Funksjonæravtalen med NHO – inkludert lokale løsninger for våre medlemsgrupper i Røde Kors og Felleskjøpet Agri.

I tillegg ser det ut til at vi også får gjennomslag for kraftigere sanksjonsmuligheter overfor useriøse arbeidsgivere som ikke ivaretar smittevernreguleringene ved import av kritisk personell og arbeidstakere over landegrensene.

Selv om vi kan feire mange seire, er det mange kamper vi fortsatt står i. Utenforskap, unge arbeidstakeres situasjon, permitteringer, oppsigelser, større ulikheter, behov for kompetanseløft, verdisetting av realkompetanse, likestilling og mangfold, medbestemmelse og ikke minst det å sikre vår rolle i det teknologiske kappløpet som nå pågår i samfunnet og arbeidslivet. Det er mye å henge fingrene i.

Tidlig i mars hadde YS sin inntektspolitiske konferanse for 2021. Senere i måneden holder Negotia sin tradisjonsrike tariffkonferanse. Her får jeg som forbundsleder mulighet til å møte våre topp-tillitsvalgte for å diskutere krav og saker vi skal prioritere i årets oppgjør. Det ser jeg fram til.

Den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) er lagt fram. Rapporten er preget av usikkerhet. Arbeidsløshet, den lave strømprisen og utviklingen i valutaen, har gjort at det på papiret har vært en positiv reallønnsutvikling. Dette gir seg spesielt utslag for de gruppene som har vært i arbeid under pandemien. Men min bekymring er om TBU-rapporten gir det hele og fulle bildet. Jeg er redd for at den arbeidsledigheten som nå rår har «blåst opp» tallene i rapporten. Når store deler av de lavtlønte permitteres og mister arbeidet sitt, øker gjennomsnittet for lønnsvekst for de som er igjen i arbeid. Vi som forbund jobber nå med å sette oss inn i tallgrunnlaget for å finne vår inngang til årets oppgjør.

Jeg ønsker alle lykke til med planlegging og etter hvert gjennomføring av årets forhandlinger. Ikke nøl med å ta kontakt. Når du må være der for andre, er vi her for deg!