Notabene

Medlem med bok om Downs syndrom

– Jeg kunne ikke si nei til å være med i et så spennende og givende prosjekt, sier Negotia-medlem Liv Berit Karlsen.

– Ambisjonen har vært å samle den beste kunnskapen i Norge og utenlands, sammen med ærlige foreldrehistorier, og gjøre det til nyttig og lett tilgjengelig informasjon, sier Liv Berit Karlsen.

Hun jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Økonomiforbundet, et forbund for regnskapsførere som er tilknyttet Negotia. De to seneste årene har hun hatt 20 prosent permisjon for å jobbe med bokprosjektet en dag i uken.

– Jeg kunne aldri vært med i dette prosjektet hvis det ikke hadde vært for at arbeidsgiveren var positiv og villig til å tilrettelegge på en veldig god måte, sier Karlsen.

Boken heter «Downs syndrom – de første årene» og er klar for lansering i disse dager. Karlsen har sammen med Christina Haulrich Klausen samlet fagstoff og foreldrehistorier og sydd det hele sammen til 23 kapitler.

– Christina har en datter med Downs syndrom, og vi ble kjent i barseltiden med våre yngste barn. Hun spurte om jeg kunne tenke meg å være med i prosjektet, og det er jeg takknemlig for sier Liv Berit, som selv er tante til ei jente med Downs syndrom.

Det er foreldre til barn mellom null og fem år som er målgruppen til boken. Aldersspennet er såpass lite fordi det skjer mye med barna de første årene. Sammen med boken slippes det også en podcast. Liv Berit har bakgrunn som radio- og TV-journalist og har intervjuet familier, leger, helsepersonell og forskere.

– Ambisjonen har vært å samle den beste kunnskapen i Norge og utenlands, sammen med ærlige foreldrehistorier, og gjøre det til nyttig og lett tilgjengelig informasjon. Vi håper boken og podcasten tas godt imot av målgruppen dette er rettet mot, sier Liv Berit Karlsen.