Organisasjon

Negotias nye forbundsstyre

Her er en presentasjon av Negotias forbundsstyre etter valget på landsmøtet høsten 2020 – gjeldende til høsten 2023. I tillegg til de landsmøtevalgte kommer representantene for Negotia Ung og forbundets ansatte.

Forbundsleder og 1. nestleder er frikjøpte på heltid, med kontor i lokalene til Negotias administrasjon i Oslo.

Spørsmål:

– Hvorfor engasjerer du deg i Negotia, og hva vil du bringe med deg inn i forbundsstyret?

Forbundsleder – Monica A. Paulsen (49)

Bosatt i Lier, lang fartstid i forbundet, forbundsleder, 1 og 2 nestleder og tidligere leder for Negotia Ung. Bakgrunn fra næringsmiddel, olje og energi.

– Negotia er er et forbund i front som søker innflytelse og medbestemmelse for å bidra til en bedre arbeidshverdag for våre medlemmer i privat næringsliv og i frivillige organisasjoner. Forbundet står sterkere enn noen gang og er samlet om en felles retning mot et framtidsrettet arbeidsliv. Jeg er ydmyk og glad for støtten jeg har fått til å lede forbundet i denne perioden.

1. nestleder – Eirik Bornø (59)

Bosatt på Lørenskog. Lang fartstid i forbundsstyret, også forrige periode som 1. nestleder. Mangeårig hovedtillitsvalgt i Tietoevry.

– Jeg er fundamentalt opptatt av et rettferdig og anstendig arbeidsliv hvor alle skal ha ei lønn å leve av. Negotia skal være tett på medlemmene og fremme likeverd, medbestemmelse, solidaritet og en ansvarlig samt miljø- og klimavennlig samfunnsutvikling.

 

2. nestleder – Trond Vegard Sæle (34)

Bosatt i Sandefjord. Ansatt som distriktssjef i Ringnes, og er hovedtillitsvalgt for klubben. Mangeårig leder i Negotia Ung, og derav forbundsstyremedlem. President for UNI Europa Youth.

– Jeg ønsket å komme inn i ledertrioen, for det er der jeg kan utrette mest. Vil jobbe for å videreutvikle det næringspolitiske arbeidet vi har startet i Negotia. Vi må være relevante for medlemmene og jobbe med det som er viktig i deres hverdag.

Styremedlem – Marius Bismo (38)

Bosatt på Sel i Gudbrandsdalen. Jobber til daglig med kundeservice i Opplysningen 1881. Mangeårig hovedtillitsvalgt, og har sittet i forbundsstyret siden 2011.

– Negotia skal være kompetente, aktuelle og til stede. Jeg vil bidra med sterke meninger, kontinuitet og et godt samarbeid.


Styremedlem – Marte Gjestvang Olimb (31)

Bosatt i Oslo. Ansatt som økonomi- og administrasjonsrådgiver i Nei til EU. Tillitsvalgt på tidligere arbeidsplass, styremedlem i Negotia Ung og nestleder i avdeling Oslo & omegn.

- Jeg ønsker å bidra til forståelse av hvor viktig den norske modellen og trepartssamarbeidet er, og slik bidra til å øke organisasjonsgraden, spesielt blant unge. Ønsker også å jobbe for at vi blir enda bedre på organisasjonsarbeidet internt.

Styremedlem – Egil Kirkebø (38)

Bosatt i Kinn i Vestland. Ansatt som systemkoordinator i Fjord1 ASA. Mangeårig varatillitsvalgt i klubben ved Fjord1 og en tidligere periode konserntillitsvalgt. Også sittet som nestleder i Negotia Ung og derigjennom vara til forbundsstyret.

– Å være organisert ligger i blodet hos meg og Negotia er det forbundet jeg foretrekker. Organisasjonsgraden blant unge må opp, og her må vi ta i et tak i lag med ungstyret. For meg er det viktig å lytte og samarbeide for å oppnå god utvikling.

Styremedlem – Rune Martinsen (61)

Bosatt på Stange. Daglig leder i Økonomiforbundet. Tidligere ansatt som rådgiver i Negotia. Tillitsvalgt i bl.a. Telenor og nestleder i Kommunikasjonsforbundet i en årrekke. Nå nestleder i Negotia avdeling innlandet.

– Jeg ønsker å bidra med min erfaring til å gjøre organisasjonen rustet for framtidige utfordringer. Spesielt er jeg opptatt av organisasjonsutvikling. Mitt motto er: Fortida skal vi lære av, framtida skal vi leve av.

Styremedlem Negotia Ung – Stig Arne Bøe (30)

Bosatt i Kristiansund. Jobber som serviceansvarlig i Bohus Kristiansund og Molde. Leder i Negotia Ung og styremedlem i avdeling Nordmøre og Romsdal.

– Jeg mener trepartssamarbeidet er en av de viktigste bærebjelkene i vårt samfunn, og ønsker å bidra til å styrke dette. Vil også styrke Negotias posisjon som fagforeningen for unge arbeidstakere i privat sektor og studenter på vei inn i arbeidslivet.

Styremedlem ansatte – Kristoffer Lien Heitmann (31)

Bosatt i Oslo. Ansatt som advokat og er tillitsvalgt for de ansatte i administrasjonen. Har vært ansattrepresentant i forbundsstyret siden 2018.

– Jeg engasjerer meg fordi jeg mener gode vilkår for arbeidstakerne er en forutsetning for et godt samfunn. Jeg vil bringe med meg forståelse av administrasjonens daglige drift og kunnskap om Negotias posisjon i det organiserte arbeidslivet, inn i styrearbeidet.

1. varamedlem – Henny Eidem (60)

Bosatt på Tornes utenfor Molde. Jobber i Glamox AS som kontorleder. Mangeårig hovedtillitsvalgt i bedriften og ansattes representant i konsernstyret. Leder i avdeling Nordmøre og Romsdal.

- Vi må innfri medlemmenes forventninger og sørge for at tilliten er på plass. Jeg er opptatt av klubbene og lokalavdelingenes viktige plass i organisasjonen, og at åpenhet og samspill må prege arbeidet vårt. Det er gjennom samarbeid vi lykkes.

2. varamedlem – Hege Karita Ottesen (55)

Bosatt i Røyken, Asker. Ansatt i Telenor Norge. Tillitsvalgt på heltid i selskapet siden 2012. I dag hovedtillitsvalgt i Telenor Norge, ansattes representant i styret, vara konserntillitsvalgt m.m.

– Det teknologiske skiftet går som et hurtigtog og vi må være påkoblet. Negotia må løfte kompetanse som prioritert tema i bedriftene, slik at ansatte ikke blir byttet ut pga. mangler her. Vil bidra med min erfaring til et godt styresamarbeid.

3. varamedlem – Lars Einar Ingvaldsen (46)

Bosatt i Steinkjer. Ansatt som Business Developer i Coca-Cola European Partners Norge. Hovedtillitsvalgt i CCEPN i flere år. Leder av avd. Trøndelag.

– Engasjerer meg for at alle arbeidstakere skal få bedre arbeidsforhold og rettigheter. Liker utfordringer og muligheter for personlig utvikling. Vil jobbe for tillitsvalgtes muligheter til å hjelpe medlemmer i hverdagen, og at fokuset på kompetanseheving økes.

Varamedlem Negotia Ung – Tina Gjøen (34)

Bosatt i Bergen. Ansatt som fiberkoordinator i Bitpro Norge AS. Nestleder i Negotia Ung, og nestleder i Negotia avdeling Bergen.

– Jeg er opptatt av rettferdighet. At ansatte kjenner sine rettigheter er utrolig viktig, og som tillitsvalgt kan jeg bidra til dette. Negotia må bli enda bedre på å treffe de unge i et arbeidsliv som stadig endrer seg. Vi må møte medlemmene der de trenger det.

Varamedlem ansatte – Nina Harbo (60)

Bosatt i Oslo/Fredrikstad. Jobber som utviklingskonsulent i Negotia, og er en av de tillitsvalgte for de ansatte. Tidligere medlem og tillitsvalgt både i Negotia og LO.

– Jeg har et brennende engasjement for tillitsvalgte og for å styrke deres posisjon på arbeidsplassene. Har jobbet i flere avdelinger i administrasjonen, og vil bruke min erfaring til å bidra med innspill for å utvikle Negotia som forbund og arbeidsplass.