Notabene

Enda bedre innboforsikring

Nå er innboforsikringen Negotia-medlemmer kan tegne gjennom avtalen med Gjensidige, blitt enda bedre. Blant annet kan du velge ubegrenset forsikringssum – uten at prisen har gått opp.

YS Innbo kan velges i to varianter – en standard som nå har fått ubegrenset forsikringssum og en for små husstander med 500.000 i forsikringssum. Prisen er avhengig av bosted, slik det går fram av oversikten nedenfor.

Nytt er også at Online Trygghet blir inkludert i YS Innbo i løpet av 1. kvartal 2021. Dette innebærer trygghet dersom personopplysninger om deg – og inntil fem familiemedlemmer – kommer på avveie.

Endringene gjøres gjeldene for eksisterende YS Innbo-kunder fra hovedforfall som for de aller fleste er 1.1. De som har kjøpt forsikringen det siste året kan ha annen dato for hovedforfall.

www.negotia.no kan du lese mer om forsikringsavtalen med Gjensidige og alle de andre gode medlemsfordelene.

YS Innbo – priser 2021

Forsikringssum

Distrikt 1

Distrikt 2

Distrikt 3

500 000 kroner

923

751

718

Ubegrenset (Nyhet)

1722

1379

1312

Distrikt 1: Oslo.
Distrikt 2: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Lørenskog, Nesodden, Nordre Follo, Stavanger, Tromsø, Trondheim.
Distrikt 3: Landets øvrige kommuner.