Kompetanse
Tillitsvalgtkurs i ny drakt

Virtuell læring

Det begynner å bli en loslitt klisjé å si at vi har gått over i en digital og virtuell tid. Likevel er det sant. Ikke minst gjelder det for kursene Negotia tilbyr sine tillitsvalgte.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Digital dynamikk. – Vi er imponert over hvordan deltakerne takler de nye løsningene. Det går an å få til god dynamikk og samspill i gruppa selv om vi ikke er fysisk til stede i samme rom, sier kursinstruktørene Nina Harbo (t.v.) og Unni Sundland.

Magasinet har tidligere skrevet om utviklingsarbeidet som har pågått på kursfronten det seneste året. I stor grad drevet fram av korona og strenge restriksjoner for fysisk samvær. På slutten av fjoråret prøvekjørte Negotia noen varianter av digital læring og samlet erfaring for spissing av konseptet.

Resultatet er blant annet kurset «Ny som tillitsvalgt» i ny drakt. Et opplegg over to dager som er holdt i to omganger nå i januar og februar, og nye kommer i mars og april. Utviklingskonsulentene Unni Sundland og Nina Harbo står for gjennomføringen, fra Negotias eget studio i administrasjonens lokaler.

Holde trykket oppe

– Jeg må innrømme at jeg var skeptisk da vi i fjor var nødt til å avlyse fysisks kurs og begynte å utforske muligheten for digitale erstatninger. Det er jo noe med det å møtes fysisk som vanskelig kan erstattes med en type virtuelt samvær. Men jeg er overrasket over hvor bra dette faktisk kan fungere, sier Unni Sundland.

Erfaringen fra prøvekursene er blant annet at det er smart å redusere antallet deltakere, slik at alle kan følges opp skikkelig. Vi snakker om en halvering fra tjue til ti deltakere.

– Standarden for de tradisjonelle kursene våre har vært tjue deltakere. Men vi så at dette kan bli for mange når gjennomføringen er heldigital – både av hensyn til deltakerne og for oss som er veiledere. Vi er fortsatt i en læringsprosess på dette området, og det kan bli aktuelt med justeringer når vi får mer erfaring. Men per nå opplever vi at et deltakerantall på ti er passe, sier Nina Harbo.

Stor etterspørsel

Det er en viktig oppgave for organisasjonen å utdanne nye tillitsvalgte om man skal klare å holde trykket oppe i klubbene. De to utviklingskonsulentene kan fortelle at kurs-etterspørselen er stor, og at det spesielle året vi har bak oss har økt behovet ytterligere.

– Det ble noen måneder med litt vakuum, hvor vi etter hvert fikk mange henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som var sultne på læring. Derfor er det fint å komme i gang med disse kursene i ny form. Det arbeidet tillitsvalgte gjør i klubbene våre er jo helt avgjørende for styrken og kvaliteten i organisasjonen, sier Sundland og Harbo, og legger til:

– Vi er også imponert over hvordan deltakerne takler de nye løsningene. Det går an å få til god dynamikk og samspill i gruppa selv om vi ikke er fysisk til stede i samme rom, sier de to.

Sentral rolle

Oppskriften for å bli god klubbleder er sikkert ikke lik for alle, men utviklingskonsulentene har noen generelle «knagger» det er verdt å merke seg.

Hvordan skal man som ny tillitsvalgt gripe an rollen?

– Det første du bør gjøre er selvsagt å melde deg på kurs, uansett om du representerer en etablert klubb eller en helt ny gruppe. Som tillitsvalgt må du sette deg godt inn i tariffavtalen som gjelder – eller blir opprettet – på bedriften. Skaffe deg kunnskap om bestemmelsene i avtaleverket som regulerer rettigheter og plikter for tillitsvalgte og samarbeidet mellom partene.

– Deretter bør det holdes møte med ledelsen for å avtale arbeidsform, snakke om forventinger til hverandre, rolleavklaring, tidlig involvering i prosesser osv. På den måten legger man et grunnlag for god kommunikasjon, presiserer Unni Sundland.

Hun minner også om at ingen bør være alene om ansvaret for driften av en klubb, og at det alltid er kort vei til hjelp hos Negotia.

– Det bør være minst to tillitsvalgte, og helst et klubbstyre. Og – husk at rådgiverne i arbeidslivs-avdelingen hos Negotia bistår både når det gjelder klubbdrift og saker som oppstår.

Hva er typiske oppgaver tillitsvalgte jobber med?

– Det kan være mange typer saker og utfordringer i hverdagen til en tillitsvalgt, både i den daglige driften og i forbindelse med ekstraordinære situasjoner. Det kan være alt fra mindre enkeltsaker for medlemmene til større omorganiseringer med nedbemanning og oppsigelser. Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte har stor betydning for håndteringen hele veien. Derfor er det viktig at møteform og dialog er strukturert, og at de ansatte har reell medbestemmelse i prosessene, sier Nina Harbo.

– Og så må jo lønnsforhandlingene nevnes som en typisk oppgave. Med en tariffavtale på plass skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger tilpasset bedriftens situasjon. Tillitsvalgte bør også være opptatt av å skape engasjement i klubbarbeidet, og sørge for god informasjon til medlemmene, legger hun til. (Se flere tips i egen ramme).

Sundland og Harbo holder flere digitale kurs i tiden framover, men ser også fram at tidene normaliserer seg.

– Vi gleder oss til å kunne møte tillitsvalgte i en kurssal igjen også!

Deltakernes opplevelse

Så var det deltakernes opplevelse av kurset, da. Vi har snakket med fire av dem som var med på «Ny som tillitsvalgt» i januar. De representerer en blanding av medlemsgrupper med varierende fartstid i forbundet. Felles er at alle er ferske i tillitsvalgtrollen.

Hvordan var læringsopplevelsen på kurset? Hvordan kan kunnskapen omsettes til handling klubbarbeidet?

Ny som tillitsvalgt?

Har du akkurat tatt på deg verv som tillitsvalgt, eller kan du tenke deg å gjøre det? Og lurer du på hvordan du skal gripe an rollen? Da er kurset Ny som tillitsvalgt et fornuftig sted å starte.

Dette er hovedtemaene på dette to-dagers digitale opplæringstilbudet fra Negotia:

 • Rollen som tillitsvalgt

 • Dine verktøy – lovverk, tariffavtale, særavtale m.m.

 • Rettigheter og plikter

 • Klubbdrift

 • Møter og samarbeid med ledelsen

 • Hvem kontakter jeg i Negotia?

Mer informasjon om kurs og kompetanse finner du på www.negotia.no

Dette mener deltakerne

Kristin Kjørsvik

Bitpro AS, Bergen

Medlemmene hos Bitpro i Bergen kommer opprinnelig fra NextGenTel. Nå er de i gang med en reetablering av klubben.

– Det var mange store temaer som ble gjennomgått, men det er jo et introduksjonskurs så jeg skjønner at man ikke kan gå så veldig i dybden på alt. Jeg synes det var et givende og bra gjennomført kurs. Fint med muligheten til å jobbe i grupperom på Zoom. Bortsett fra at man går glipp av den sosiale biten når man ikke møtes fysisk, så er jeg godt fornøyd, sier Kristin Kjørsvik.

Hun skal straks ut i en mammaperm, men ser fram til å kaste seg inn i klubbarbeidet etter det.

– Vi har potensial for flere medlemmer både her i Bergen og ved avdelingen i Kristiansand, så vi har ting å jobbe med framover. Jeg er helt ny som tillitsvalgt, men deler heldigvis vervet med to tillitsvalgte som er mer erfarne, sier hun.

Lars Kristiansen

ProffCom, Oslo

Hos callsenteret ProffCom i Oslo er det nylig opprettet tariffavtale, og de tillitsvalgte er sultne på skolering. Lars Kristiansen meldte seg på kurset sammen med en kollega.

– Jeg synes kurset var ganske bra. Vi fikk et bra innblikk i mange aktuelle temaer som er viktig for tillitsvalgte. Det som ga meg aller mest var diskusjonene i gruppene, det digitale formatet fungerer bra til det. Veldig nyttig å bli kjent med andre og høre om deres erfaringer og hva de tenker. Undervisningen fra veilederne var også god.

Kristiansen og klubben er i gang med å etablere et tettere samarbeid med ledelsen i bedriften.

– Nå som tariffavtalen er på plass er det viktig at vi får ting på stell og kommer i gang med å utvikle partssamarbeidet, sier han.

Jorunn Standal Dyrkorn

Kuehne+Nagel, Ålesund

I spedisjonsbedriften Kuehne+Nagel har Negotia hatt medlemsgruppe i flere år. Som ny tillitsvalgt har Jorunn Standal Dyrkorn ambisjoner om å få mer aktivitet i klubbarbeidet.

– Jeg ble tillitsvalgt i fjor høst, og vi rakk å gjennomføre lønnsforhandlinger selv om det ble brudd i oppgjøret sentralt hos Negotia. Vi kom greit i mål lokalt hos oss. Jeg ser muligheter i klubbarbeidet, og derfor meldte jeg meg på kurset.

Dette var det første kurset Dyrkorn har vært med på i Negotia, og hun synes den digitale formen fungerte bra.

– For meg ble dette et positivt møte med kurstilbudet til Negotia. Det var en fin blanding av undervisning og arbeid i grupper. Egentlig ser jeg på det mest som en fordel at man slipper å bruke tid på å reise. Likte spesielt gruppearbeidet hvor man kommer i kontakt med de andre og kan dele erfaringer.

– Jeg savnet ikke noe spesielt, men synes godt at det kunne vært flere deltakere enn 10. Det hadde bare vært positivt, sier Jorunn Standal Dyrkorn.

Birgitte Skjærvan

Norges KFUK-KFUM-speidere, Oslo

– Nå sitter jeg akkurat og fyller ut evalueringsskjemaet fra kurset, og det er mye tommel opp fra meg, sier Birgitte Skjervan når magasinet ringer.

Hun forteller at hun tok over stafettpinnen som tillitsvalgt rett før jul. Nå vil hun skolere seg i rollen for å kunne gjøre en god jobb.

– Jeg synes dette digitale kurset fungerte veldig fint. Bra at Unni og Nina var sammen om undervisningen hele tiden. Har vært med på noen webinarer, og det kan fort bli litt kjedelig når det er en som bare sitter og snakker. Her ble det ikke kjedelig. Det var også god variasjon med arbeid i grupper.

Når det gjelder antallet deltakere, synes også Skjervan at det godt kunne vært flere.

– Tror det kunne fungert med flere selv om formatet er digitalt. Dette var en positiv opplevelse, men jeg håper jo at Negotia fortsetter med fysiske kurs også, sier hun.

10 gode tips til tillitsvalgte

 1. Hold faste møter med ledelsen

 2. Bli enige om samarbeidsform og kommunikasjon mellom partene

 3. Avklar roller og skill mellom sak og person

 4. Gjør deg godt kjent med bestemmelsene i tariffavtalen

 5. Legg en plan for hvordan du skal oppnå reell medbestemmelse

 6. Sørg for jevnlig informasjon til medlemmene

 7. Sørg for at det er minst to tillitsvalgte og helst et klubbstyre

 8. Meld deg på kurs

 9. Bygg nettverk med andre tillitsvalgte

 10. Ikke nøl med å kontakte Negotias administrasjon