Pensjon

YS Pensjon – splitter ny medlemsfordel

Ny medlemsfordel som kan gi deg høyere pensjonsutbetaling

Fra i år får alle ansatte med innskuddspensjon en egen pensjonskonto. Negotia og fem andre YS-forbund har nå inngått avtale med Nordea Liv, og vil gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for medlemmene til en svært god pris.

Tekst: YS/redaksjonen

Foto: NTB

Egen pensjonskonto åpner for nye muligheter for den enkelte. Og nå kan du som er Negotia-medlem flytte pensjonskontoen din til YS Pensjon. Illustrasjonsfoto: NTB

1. januar i år skjedde det en viktig endring i innskuddspensjonsloven, som kan gi deg bedre pensjon. Det nye er at ansatte med innskuddspensjon nå får en EGEN pensjonskonto som skal følge den enkelte gjennom hele arbeidslivet. På denne kontoen skal arbeidsgiverne «fylle på» innskuddspensjonen som gjelder i den virksomheten du til enhver tid er ansatt.

Samlet forvaltning gir nye muligheter

Tidligere har du måttet bruke den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har. Ved jobbytte har du så «startet på nytt» med opptjening hos en annen leverandør gjennom den nye arbeidsgiveren.

– Når et arbeidsforhold avsluttes utstedes det et pensjonskapitalbevis. Mange av oss sitter med flere slike pensjonskapitalbevis, som både har årlige gebyrer og høy forvaltningskostnad. Da blir den framtidige pensjonsutbetalingen lavere enn den kunne vært. Egen pensjonskonto legger til rette for en samlet forvaltning og åpner for helt nye muligheter, sier forbundsleder i Negotia, Monica A. Paulsen.

Hun er svært glad for at YS Pensjon er blitt en realitet etter nær to års utredning og forhandlinger som endte med valg av Nordea Liv som leverandør. Tjenesten er resultat av samarbeid mellom seks YS-forbund – foruten Negotia: Delta, Yrkestrafikkforbundet, Parat, Finansforbundet og Safe. De representerer til sammen 80.000 medlemmer.

«Vår intensjon er at dette medlemstilbudet skal være blant de beste som er å oppdrive innen forvaltning av innskuddspensjon.»

– Det samlete medlemsantallet har gitt oss styrke til å forhandle fram gode betingelser. Dette er første gang vi tilbyr medlemmene en fordel innen pensjonsforvaltning. Nå gjelder det at medlemmene tar ordningen i bruk, og vi er svært spent på responsen, sier Paulsen.

Hvorfor velge YS Pensjon?

Dette helt nye medlemstilbudet fra Negotia og YS skal gi deg pensjonssparing med en av de laveste forvaltningskostnadene i landet. Fordelene som framheves er blant annet disse:

  • Blant markedets laveste forvaltningskostnader – lavere kostnader betyr mer i pensjon til deg.

  • Tilgang til mobilløsningen YS Boost der du får total oversikt og kontroll over pensjonen din – ta grepene som gir deg mer i pensjon.

  • Bærekraftig pensjonssparing med god avkastning – bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

  • Trygg forvaltning hos Nordea, som er Nordens største kapitalforvalter. Nordea sikrer god forvaltning av pensjonen din gjennom hele yrkeslivet og pensjonisttilværelsen.

  • Ingen administrasjonskostnader – velg mellom et bredt utvalg av investeringsprofiler, med rabatt på Nordea Liv Bærekraft, Nordea Liv Indeksforvaltning og Aktiva Bedrift (alle valutasikret).

Det er enkelt å flytte pensjonen

Fram til 1. mai er det en reservasjonsperiode før selve sammenslåingen i egen pensjonskonto er gjennomført. Men allerede nå kan du registrere deg slik at pensjonen din samles i YS Pensjon, i stedet for hos dagens arbeidsgiver. Selve flyttingen til Nordea Liv vil skje fra 1. mai.

For at innskuddspensjonen din skal flyttes kreves det at du gir samtykke til at YS Pensjon kan forhandle om gunstige priser med Nordea Liv (og andre pensjonsleverandører dersom det skulle bli aktuelt å flytte pensjonsavtalen i framtiden). Dette samtykket kan gis via www.yspensjon.no med BankID.

Negotia vil i fellesskap med YS Pensjon og Nordea Liv sikre at personvernet ivaretas og at lovpålagt informasjon gis. 

– Vår intensjon er at dette medlemstilbudet skal være blant de beste som er å oppdrive innen forvaltning av innskuddspensjon. Med fullmakter fra titusener av YS-medlemmer har vi tyngde til å framforhandle konkurransedyktige priser og betingelser, og eventuelt bytte pensjonsleverandør dersom en konkurrent til Nordea Liv skulle gi enda bedre betingelser, sier Monica A. Paulsen.

Slik går du fram

Hvis du vil flytte din «egen pensjonskonto» til YS Pensjon kan du for eksempel følge disse fem stegene:

  1. Sjekk ut hva slags innskuddspensjonsordning dere har der du er ansatt, og hvilken leverandør arbeidsgiveren din benytter.

  2. Gå til nettsiden www.norskpensjon.no, så finner du pensjonsopplysningene som er registrert på deg, og hva du har oppspart.

  3. Gå til www.yspensjon.no og gjør deg kjent med informasjonen du finner der.

  4. www.yspensjon.no finner du knappen «Jeg vil ha YS Pensjon». Her kan du registrere deg og gi fullmakt for flytting av pensjonskapitalen din.

  5. Etter signering og flyttefullmakt vil du motta bekreftelse og oppfølging på e-post. Avtalen din kan være aktiv fra mai 2021.

Her finner du mer

Gå til nettsiden www.yspensjon.no. Her finner du alt du trenger å vite om den nye medlemsfordelen YS Pensjon.