Reportasje

Samhandling på tvers

Ved bedriften Glamox i Molde har tre fagforeninger funnet sammen i det lokale arbeidet. – Vi står sterkere når vi snakker med hverandre om saker som angår alle, sier Negotia-tillitsvalgt Henny Eidem.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
Rolf Røsberg

Rettferdige løsninger. – Vi er opptatt av at vi som fagforeninger skal bidra til likebehandling og rettferdige løsninger. Informasjonsutveksling og åpen dialog er avgjørende for å få til det, mener tillitsvalgte ved Glamox i Molde. Fra venstre: Torsten Horn, Christian Pascal og Henny Eidem.

Det er klubbene i Nito, Tekna og Negotia som har sett verdien av et tettere samarbeid i det lokale fagforeningsarbeidet ved Glamox. Permitteringer og andre utfordringer det seneste året har vært en katalysator.

– Vi har alltid hatt et bra og ryddig forhold mellom klubbene, men situasjonen det siste året har vist at vi kan få til mer når vi står sammen. Det gir oss en tyngde og ballast som jeg mener kommer hele bedriften til gode, sier Henny Eidem.

Hun er mangeårig klubbleder for de Negotia-organiserte i bedriften, som omfatter stillingskategorier innen økonomi, marked og logistikk. Nito organiserer ingeniørene og Tekna sivilingeniørene.

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler og produserer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Selskapet har fabrikker i flere europeiske land pluss både Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Det totale antallet ansatte er rundt 2400.

Konsernets virksomhet i Molde har i dag 310 ansatte. 200 av disse jobber innen produksjon og lager, og de øvrige med utvikling, marked, it, økonomi, administrasjon og salg. Koronaen satte sitt preg på fjoråret for Glamox, som for så mange andre bedrifter.

Ivareta helheten

– I april 2020 ble mange av våre medlemmer permittert på grunn av et generelt svakere marked som følge av koronaviruset. Vi har hatt flere permitteringsrunder under pandemien. De fleste var permittert 50 prosent fram til fellesferien og noen litt lengre ut på høsten. Enkelte er fortsatt ikke tilbake i jobb.

– Det sliter på folk å være permittert fra jobben i lengre tid. Å være permittert betyr at bedriften ikke har bruk for deg som ansatt, og det er tungt, sier Eidem.

– På hvilken måte bidrar et tettere fagforeningssamarbeid til bedre løsninger?

– Vi er opptatt av at vi som fagforeninger skal bidra til likebehandling og rettferdige løsninger. Og jeg tror at informasjonsutveksling og åpen dialog er avgjørende for å få til det. Mer samarbeid åpner for at helheten ivaretas på en bedre måte. Flere hoder tenker bedre enn ett, sier Eidem.

I koronasituasjonen har det vært felles informasjonsmøter mellom tillitsvalgte fra alle klubbene og ledelsen i Glamox. Her har også Fellesforbundet som organiserer de ansatte i fabrikken, vært med.

– I en situasjon som dette har det vært ekstra viktig å finne løsninger sammen. I tillegg til drøftingsmøtene har vi også egne møter oss tillitsvalgte imellom, sier Henny Eidem.

Ikke felles forhandlinger

Men det lokale fagforeningssamarbeidet mellom Negotia, Nito og Tekna gjelder ikke bare i de koronautløste utfordringene.

– Det gjelder også forhandlinger om lønn og andre arbeidsvilkår. Det er mange saker på agendaen; som betingelser i forbindelse med reiser, oppfølging av fleksitid, pensjonsordning, for å nevne noe. På de fleste områder har vi felles interesser, og da er det viktig med felles forståelse og ryddig dialog, sier Eidem.

– Forhandler dere sammen?

– Nei, ikke direkte. Vi har møter og diskuterer grunnlaget før vi går i separate forhandlinger med bedriften. Det er viktig å presisere at dette er åpent overfor ledelsen, og at det ikke er noe vi holder på med i hemmelighet.

Nyttig erfaringsutveksling

Torsten Horn er tillitsvalgt for Tekna i Glamox. Han understreker verdien av erfarings- og tankeutvekslingen på tvers av fagforeningene.

– Jeg er ganske fersk som tillitsvalgt for Tekna-gruppen i Glamox, og kan heller ikke bygge på erfaring fra liknende verv i andre bedrifter tidligere. Det første jeg ble konfrontert med var drøftingsmøter for planlagte permitteringer. I den sammenhengen har jeg hatt veldig god nytte av samarbeidet med Negotia og Nito. Jeg har fått god hjelp fra de andre tillitsvalgte til å finne meg til rette i den nye rollen.

– Erfarings- og tankeutveksling på tvers av fagforeningene er til stor nytte når det gjelder å håndtere utfordrende situasjoner som den vi for tiden står i. Dette bidrar etter min mening også til bedre samarbeid med bedriften, sier Torsten Horn.

Fellesinteressene viktigst

– Samarbeidet betyr vel også at dere setter fellesinteressene foran særinteressene? Hva tenker du om det?

– Det er nok riktig at fellesinteressene står i fokus i et slikt samarbeid. Jeg mener også at disse veier tyngst sammenlignet med mulige særinteresser de ulike fagforeningene har, spesielt i ekstraordinære situasjoner som denne pandemien. Men, også særinteresser kan diskuteres oss imellom, for eksempel spørsmål om utvalgskriterier ved permittering. Det er viktig å ha god innsikt i og forståelse for de andres posisjoner, noe som igjen styrker evnen til å samhandle, sier Horn.

«Situasjonen det siste året har vist at vi kan få til mer når vi står sammen. Det gir oss en tyngde og ballast som jeg mener kommer hele bedriften til gode»

– I hvilken grad konkurrerer dere om medlemmer?

– Etter Tekna sitt syn står vi ikke i en konkurranse om medlemmer. Det er klart definerte kriterier som sier hvem som kan være medlem i en fagforening som Tekna, sier Torsten Horn.

Lys i tunnelen

Glamox leverer sine produkter til et stort antall markeder, blant annet offshore, cruisefart og sjøfrakt. I mange av disse har mye av virksomheten stoppet opp under koronaen. Takket være en solid ordreportefølje da krisen rammet klarte selskapet seg likevel rimelig bra gjennom 2020.

– Vi hadde mange store bestillinger ved inngangen til 2020. Noen prosjekter måtte innstilles, men mange har også blitt gjennomført, sier Nito-tillitsvalgt Christian Pascal.

Både Pascal, Horn og Eidem mener Glamox i Molde har god mulighet til å komme seg helskinnet gjennom krisen og mener det er grunn til å se lyst på framtiden.

– Det er gjort betydelige investeringer ved fabrikken her i Molde, som er den nest største i konsernet. Vi opererer i en veldig konkurranseutsatt bransje og det er selvfølgelig usikkert hvor lang tid det vil ta før vi er tilbake i normalen. Men vi ser for oss god vekst på lang sikt, konstaterer de tre samarbeidskameratene ved Glamox.

Felles nytte. Torsten Horn (t.h.), Henny Eidem og Christian Pascal framhever nytten av erfaringsutveksling på tvers av fagforeningene.

FAKTA

Glamox

  • Norsk industrikonsern som utvikler og produserer belysningssystemer for det globale markedet.

  • Fabrikk og salgsenhet i Molde med 310 ansatte.

  • Produksjon i flere europeiske land pluss Asia, Nord-Amerika og Sør-Amerika.

  • Totalt antall ansatte er 2400.

  • Bedriften er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

  • Fem organisasjoner er inne på arbeidstakersiden i Norge: Negotia, Nito, Tekna, Lederne og Fellesforbundet.