Leder

Den gamle normalen

Terje Bergersen

Ansvarlig redaktør

Ja, la oss håpe de seneste lettelsene i smitteverntiltakene er starten på veien tilbake til den gode, gamle normalen. Ikke nødvendigvis på alle områder og akkurat som det var før. For vi tar med oss positiv lærdom også. Hjemmekontor er for eksempel bra på mange måter og digitale løsninger har vist seg å fungere overaskende fint. Men vi trenger å møtes igjen, som mennesker og som kollegaer.

På en digital Negotia-konferanse tidligere i semesteret, holdt forsker Nils Brede Moe i SINTEF et foredrag om den nye hybride hverdagen vi er blitt kjent med det siste året. Der sa han noe interessant om møter. Vi møtes mye for tiden, på Teams og Zoom og liknende plattformer. Men, sa han; det er blitt færre av de uformelle møtene, de som bare oppstår der og da på en arbeidsplass hvor folk er samlet. Så la han til at tidligere forskning har vist at det er de uformelle møtene som er viktigst. Greit å vite!

Hovedoppslaget i denne utgaven av magasinet er reportasjen med medlemsklubben ved Festspillene i Bergen. Negotias nedslagsfelt er stort, og administrativt ansatte i kultursektoren er nemlig også representert i rekkene. Kulturen har lidd kraftig under koronaen. Festivaler er ikke det 2020 vil bli husket for. Men unntakene finns altså. Festspillene hev seg brennkvikt rundt på vårparten i fjor og satte sammen et program for heldigitale festspilldager. I år kunne de gjennomføre med betydelig innslag av arrangementer med publikum til stede. Og de har faktisk klart seg gjennom annerledesåret uten å permittere ansatte. Det er både gledelig og imponerende.

Fra før vet vi at virksomheter og arbeidstakere er rammet svært forskjellig av Covid-19. Det spenner rett og slett fra ytterpunkt til ytterpunkt – fra rekordomsetning og jubel for enkelte, til full nedstengning og arbeidsledighet for andre. Noen bedrifter har også klart seg ok gjennom krisen, men setter store spørsmålstegn ved langtidsvirkningene.

Når status skal gjøres opp og framtidsstrategiene legges, nå når samfunnet forhåpentligvis etter hvert åpnes helt igjen, blir det spennende å se hva det store bildet viser. Negotia forventer et ekstra trykk med saker til høsten – og er uansett til stede for medlemmene!