Organisasjon

YS vil bli sterkere

– Den beste måten å bli bedre og sterkere på er å samarbeide mer, slår YS-leder Erik Kollerud fast. Fire prosjekter skal knytte YS-familien tettere sammen, og gi medlemmene mer valuta for kontingenten.

Tekst:
Mirjam Folkvord,
YS/red.

Foto: NTB Kommunikasjon

Mer slagkraft. YS-leder Erik Kollerud er opptatt av å samle kreftene for å gjøre YS til en mer slagkraftig organisasjon for forbundene og det enkelte medlem. – Vi har mer styrke når vi snakker med én stemme, sier han.

Til daglig tenker du sikkert ikke over at forbundet du er medlem i er del av hovedorganisasjonen YS. En av YS’ viktigste oppgaver er å representere medlemsforbundene overfor myndigheter og politikere.

Snakke med én stemme

– Mange viktige saker berører mer enn én bransje og mer enn én gruppe arbeidstakere, der medlemmene i forbundene har felles interesser. Da går YS ofte inn for å representere bredden. Forbundene har mer styrke når vi står sammen og snakker med én stemme, sier Erik Kollerud.

Han var selv forbundsleder i Delta før han ble valgt til leder for hele YS. Siden før han tiltrådte har Kollerud vært opptatt av at YS-forbundene har mye å hente på å samarbeide tettere på flere områder enn bare i storpolitikken.

– Har ikke hvert forbund sitt særpreg og egne interesser som ikke alltid er så lett å forene?

– Jo, det er klart. Alle skal levere på lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene sine. Der er hvert forbund unikt. Men YS-forbundene leverer også et helhetlig tilbud innen bank, forsikring, fordeler, støtte til kompetanseheving for medlemmene, opplæring av tillitsvalgte – lista er lang. Og på disse områdene er forbundene ikke så ulike. Derfor handler prosjektet «Sterkere Fellesskap i Vekst», som vi nå er godt i gang med, om å dra enda større nytte av dette.

Valuta for kontingenten

Kollerud forteller at YS-familien sammen har valgt seg fire områder der de tror alle kan bli bedre gjennom å samarbeide. De fire områdene er medlemsfordeler, medlemsvekst, kompetanse samt innsikt og analyse.

– Dette høres jo fint ut, men hva er målet, Erik?

– At YS-familien skal samarbeide bedre om de store og små tingene som gir medlemmene best valuta for kontingenten. Når YS blir større, sterkere og mer effektiv er det bra både for medlemmene, forbundene og hovedorganisasjonen samlet.

YS-lederen lover at det kommer flere spennende nyheter for deg som er medlem i tiden framover. Følg med på nettsiden.

Større, sterkere, smartere – sammen!

YS-prosjektet «Sterkere Fellesskap i Vekst» fokuserer på de fire områdene medlemsfordeler medlemsvekst, kompetanse samt innsikt og kunnskap. Prosjektet pågår nå og har ikke tidsbestemt varighet. YS har overordnet mål om å øke fra dagens medlemstall på rundt 229 000 til 250 000 innen 2025.

Les mer om prosjektet i neste artikkel.