Lønn og tariff

Ny tariffavtale for varehandel og netthandel

Negotia har nylig fått på plass en tariffavtale med NHO, skreddersydd for ansatte innen varehandel og netthandel. Den nye avtalen heter enkelt og greit Handelsoverenskomsten.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Flere muligheter. Handelsoverenskomsten kompletterer tarifftilbudet til Negotia og gir nye muligheter for rekruttering. Fra venstre: Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen; Monica A. Paulsen, forbundsleder og Viktoria Fladby, leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen.

Avtalen var rykende fersk da den ble inngått mellom Handel og Kontor (LO) og NHO Service og Handel i fjor sommer. Nå har Negotia fått partsforholdet i YS til den interessante tariffnyheten.

– Vi er veldig fornøyd med at vi nå har partsforholdet i denne nye og moderne tariffavtalen tilpasset dagens behov i varehandelen. For oss er dette en avtale for framtiden, ikke minst innenfor det hurtigvoksende området netthandel. Handelsoverenskomsten tar høyde for et arbeidsliv i endring, samtidig som den sikrer medlemmene gode betingelser. Vi ser dette som en døråpner til nye bransjer og gleder oss til å ta imot nye grupper under Negotia-paraplyen, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Dekker et økende behov

En vesentlig ting som skiller Handelsoverenskomsten fra forbundets øvrige tariffavtaler med NHO, er at den inneholder minstelønnssatser.

– Vi har lenge kunnet tilby en liknende tariffavtale for medlemmer i bedrifter tilsluttet arbeidsgiverforeningen Virke. Men de senere årene er det blitt mer vanlig at denne typen virksomheter også velger NHO som sin arbeidsgiverorganisasjon. Handelsoverenskomsten dekker dermed et tariffbehov som både er aktuelt og økende, sier Thea Wessel Jørgensen, leder for arbeidslivsavdelingen i Negotia.

Handelsoverenskomsten er ment for bedrifter innen handel som selger til sluttbruker. Det vil i hovedsak si:

  • Bedrifter innen detaljhandel i butikk og/eller på nett

  • Lager og administrasjon tilknyttet slike bedrifter

Avtalen vil dekke handelsbedrifter i NHO, og er relevant både for de store kjedene og selvstendige aktører innen faghandel – fysiske så vel som rene netthandelsaktører.

Mer skreddersydd avtaletilbud

Jørgensen forteller at Negotia er i gang med å overføre medlemsgrupper til den nye Handelsoverenskomsten i de tilfellene dette er hensiktsmessig. Medlemmene som jobber i butikkene til Felleskjøpet Agri er et eksempel på det. De er allerede overført, mens kollegene i samme bedrift, som jobber i administrative funksjoner og med salg, fortsetter på henholdsvis Funksjonæravtalen og Selgeravtalen.

– I noen tilfeller vil avtalen passe for alle ansatte i virksomheten. Andre ganger kun for bestemte grupper. Jobbinnhold, arbeidsforhold, lønnsvilkår og annet, vil være avgjørende. Dette gjør at vi kan gi medlemmene et enda mer skreddersydd avtaletilbud enn før.

– Vi har rimelig god oversikt over hvilke medlemsgrupper som vil passe til den nye avtalen, men trenger også innspill fra de tillitsvalgte. Vi hører gjerne fra dem som tenker at Handelsoverenskomsten er aktuell for sine medlemsgrupper.

Aktiv rekruttering

Viktoria Fladby, som er ny leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen i Negotia, sier at det planlegges aktiv rekruttering myntet på Handelsoverenskomsten.

– Medlemsvekst er en viktig målsetting for forbundet. Handelsoverenskomsten gir oss et nytt område å satse på. Vi planlegger rekruttering både i eksisterende medlemsgrupper og helt nye ansattmiljøer hvor vi ikke er inne ennå, sier Fladby.

Har du tips til rekruttering?

Negotia tar gjerne imot tips til grupper som kan rekrutteres. Både virksomheter hvor forbundet allerede er inne, eller i helt nye. Ta kontakt på epost: mailto:info@negotia.no

God ramme for handelsbransjen

Foto: Jon Amundsen

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, mener Handelsoverenskomsten bidrar til en god ramme for handelsbransjen som er tilsluttet NHO:

– Vi tror at dette vil være en avtale som passer mange av Negotias medlemmer godt, og vi er fornøyd med at avtalen får en større utbredelse nå som Negotia har blitt part i den. Dette er en ny og moderne avtale for handelssektoren, som tar inn over seg utviklingstrekk i bransjen. Netthandel krever en annen arbeidsform og andre arbeidstidsordninger enn ordinær butikkdrift. Det var derfor viktig for oss at avtalen åpner for dette. Lønnsnivået i den nye avtalen er på linje med resten av bransjen.