Organisasjon

Fire målrettete prosjekter

Vi har tatt en prat med folkene i YS-systemet som har ansvar for å drive de fire prosjektene «Sterkere Fellesskap i Vekst». Hva er ambisjonen? Og hva kan medlemmene forvente?

Medlemsvekst

– Sikre at YS-familien vokser seg større og sterkere.

Goran Scekic, rådgiver i YS

– Hvorfor er det viktig at YS-familien jobber sammen om å få flere medlemmer?

– YS-familien er bred, den dekker alle sektorer i arbeidslivet. Vi trenger å være sterke og mange for å kunne forhandle gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre. Det ser ut til at også 2021 blir et tøft år i arbeidsmarkedet for mange, og da er det ekstra viktig at vi får mange til å organisere seg, særlig unge.

– Hvor mange bør vi bli, da?

– Målet er å bli 250 000 medlemmer innen 2025. Nå satser vi mot å lage flere felles tiltak for å nå flere unge folk som er i jobb. All forskning viser at det å være organisert er en vane. Hvis du blir det tidlig nok, fortsetter du ofte å være organisert. Hvis ikke, blir du vanskeligere å overbevise jo eldre du blir. Derfor henger vårt mål om vekst tett sammen med det å rekruttere flere unge.

– Hvordan kan vi klare det?

– På den ene siden skal vi aktivt jobbe for å bli mer synlige. Det kan vi for eksempel gjøre gjennom kampanjer i sosiale medier. Vi har også veldig mange flinke unge tillitsvalgte som kan være våre ambassadører der ute! På den andre siden trenger vi å identifisere flere gode medlemsfordeler som både appellerer til unge, og som gjør at de opplever enda større utbytte av medlemskapet når de først har tatt steget og blitt medlemmer.

Medlemsfordeler

– Sikre medlemmene de beste fordelene som er mest relevante for deres livssituasjon.

Dag Omar Kvalvaag, kommersiell rådgiver i YS.

– Du jobber med å utvikle medlemsfordelene i YS. Hvilke prioriteringer er du opptatt av?

– Vi jobber med å forhandle fram gode avtaler på produkter og tjenester som folk bruker i det daglige. Nå fokuserer vi særlig på unge medlemmer, siden vi vet at mange kan oppleve fagforeningskontingenten som høy, og derfor nøler med å melde seg inn. Da er det kjempeviktig at vi har medlemsfordeler som treffer unge i hverdagen, og gjør det lett å se at fagforeningsmedlemskapet lønner seg i kroner og øre.

– Hva med forbundene?

– Akkurat nå jobber vi med å få på plass én felles leverandør for gaveartikler – en typisk ting alle forbund bruker mye penger på. Her kan vi i fellesskap spare mye penger, som forbundene heller kan bruke på å gi medlemmene bedre tilbud.

Kompetanse

– Sikre at medlemmene har et relevant tilbud for å fylle på kompetanse, enten i jobb eller mellom jobber.

Elin Evenrud, seksjonsleder Delta kompetanse

– Til vanlig jobber du i Delta, men på dette prosjektet har YS fått låne deg. Si meg, lærer vi ikke nok allerede?

– Du kan alltid lære mer om deg selv. Og kanskje nettopp koronakrisen har vist mange hvor viktig det er. Mange tenker nok at de egner seg til ett bestemt yrke, men fleste av oss har egenskaper vi ikke er klar over. De egenskapene kan ofte brukes til mange ting i arbeidslivet. Vi har laget YS Karriere-veiviser for at man lettere skal kunne få oversikt over de tingene.

– Hvordan virker det?

– Det starter med en kartlegging der du svarer på spørsmål om deg selv. Da sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg. Du kan også opprette egen CV. I tillegg kan du benytte tilbudet om personlig kompetanse- og karriereveiledning. Veiledningen foregår digitalt med en sertifisert veileder, og tar utgangspunkt i dine kartleggingsresultater og styrker.

– Høres bra ut!

– Jepp. Målet er at du skal stå bedre rustet til å ta gode valg for framtiden. Det kan handle om å bytte yrke, finne nye utfordringer i en tid med pandemi og permitteringer, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Det er viktig å sette ord på det du er god på.

Innsikt og kunnskap

– Sikre at YS-familien tar beslutninger basert på det beste kunnskapsgrunnlaget.

Mirjam Sorge Folkvord, rådgiver i YS

– Mener du vi mangler kunnskap?

– Ja og nei. YS-forbundene har utrolig god følelse og forståelse for hva som rører seg «der ute» blant medlemmer og tillitsvalgte. Samtidig – når vi skal finne riktige tiltak som går på tvers av forbundene, som skal funke for mange, da trenger vi å støtte oss på litt hardere grunnlag.

– Som hva da?

– Som i data og tall som vi kan sammenlikne over tid. Akkurat nå jobber vi med å støtte medlemsvekst-prosjektet (se lengre opp) med kunnskapsgrunnlag. Vi trenger ikke bare å vite hvor mange medlemmer som melder seg inn og ut, men når de gjør det, og hva som påvirker det. Vi lurer særlig på om det er stor forskjell på adferden til yngre og eldre medlemmer. Når vi vet mer om det er det lettere å bli enig om de riktige fellestiltakene. Medlemmene i forbundene er mange og mangfoldige, og data gir det beste grunnlaget for å forstå hva medlemmene over tid ønsker og har behov for.

– Så da samler dere informasjon om medlemmene?

– Ja, anonymt vel å merke, som vi også er pålagt av GDPR-reglene. Senere blir det nok aktuelt å bruke andre typer data også, offentlig tilgjengelige og fra andre typer kilder. Vi vil tilpasse datainnhentingen til hva vi trenger å få svar på.