Notabene

Representasjon i Nasjonalt fagskoleråd

Økonomiforbundet er oppnevnt som representant i Nasjonalt fagråd for høyere yrkesfaglig utdanning innen økonomiske og administrative fag. – Et arbeid som gir oss innflytelse og muligheter, sier rådsmedlem Rune Martinsen.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
Liv Berit Karlsen.

En stemme. – Vi er glade for å ha en stemme i det viktige arbeidet med å styrke utdanningen innen regnskaps- og økonomifaget, sier Rune Martinsen og Gry Skålnes. (NB! Det som står på t-skjorta til Martinsen er «ROCK’N ROLL BÆSSFAR», hvis noen lurte …:)

Kunnskapsdepartementet vedtok 5. mars å opprette et nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fag. Tidlig i mai ble rådet offisielt nedsatt, med daglig leder Rune Martinsen i Negotia-tilknyttete Økonomiforbundet som fast medlem.

Styrking av fagskolesektoren

– Dette er spennende å være med på, og innebærer godt bransjearbeid både for Negotia og Økonomiforbundet. Deltakelsen gir oss mulighet til innflytelse og å etablere relasjoner og kontaktpunkter i viktige fora, sier Martinsen, som også er medlem i Negotias forbundsstyre.

Det nylig opprettete rådet for økonomiske og administrative fag, har en bred sammensetning. NHO, Virke, NKI og Norges Fagakademi er representert, i tillegg til bransjeorganisasjonene for regnskaps- og økonomifaget – deriblant altså Økonomiforbundet.

Økonomiforbundet har i mange år jobbet med fagplaner og gitt innspill til departementet og utdanningsdirektoratet vedrørende utvikling av regnskapsfaget i videregående skoler.

– I løpet av det siste året har vi også etablert samarbeidsavtale med Treider/NKI, hvor vi blant annet gir innspill til læreplaner. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet om kompetansehevende kurs i landbruksregnskap, opplyser Martinsen.

– Stjerne i boka

I utgangspunktet er det Martinsen som deltar i fagrådet nedsatt av Kunnskapsdepartementet, men han kommer til å støtte seg faglig på kollega og arbeidslivsrådgiver Gry Skålnes.

– Gry har spisskompetansen på området når det gjelder fagplaner og utdanning, så hun vil kobles på underveis. At vi ble invitert av departementet til å delta, tolker jeg som en stjerne i boka for at vi har jobbet systematisk og markert oss på dette feltet over lang tid.

– Vi er glade for å ha en stemme i det viktige arbeidet med å styrke utdanningen innen regnskaps- og økonomifaget, sier Rune Martinsen.

Økonomiforbundet

Bransje- og fagforening for regnskapsførere, tilknyttet Negotia med status og rettigheter som lokal avdeling. Forbundet har cirka 1500 medlemmer og fire ansatte. Administrasjonen er lokalisert til Hamar. Daglig leder Rune Martinsen er medlem i Negotias forbundsstyre.