Jobben min

Kontroll på ølkvaliteten

Negotia-medlemmer forteller med egne ord om jobben og arbeidsplassen sin.

Hvem: Jan Inge Stenseth
Hva: Laboratorietekniker
Hvor: Ringnes

Her går det i analyse og oppfølging i forbindelse med bryggeprosesser. Vi har hovedlaboratoriet her på Gjelleråsen utenfor Oslo, hvor mesteparten av produksjonen til Ringnes foregår. Avdelingen er todelt – en for mikrobiologisk- og en for kjemisk analyse. Den jobben vi laboratoriteknikere gjør er helt nødvendig for å sikre stabil kvalitet på brus og øl som folk kjøper i butikkene og får servert på utesteder.

For å ta ølbryggingen; her følger vi prosessen fra start til ferdig produkt. De tradisjonelle ingrediensene i ølet er maltet bygg, humle, gjær og vann. En viktig jobb som gjøres av oss laboratorieteknikere er å klargjøre gjærkulturen før alt blandes i store tanker på opptil 300 000 liter. Det brukes forskjellig gjær til forskjellig øl, og forskjellig mengde til ulike volumer. Alt skjer etter helt bestemte prosedyrer og ofte gamle resepter. Det er kanskje ikke så mange som tenker over det, men gjær påvirker faktisk smaken på ølet i veldig stor grad, spesielt fruktigheten.

Etter at brygget er satt er det daglige analyser for å sikre kvaliteten på fylde, bitterhet, alkoholinnhold og andre kritiske faktorer. Det sjekkes hele tiden at brygget er fritt for uønskete mikroorganismer. I tillegg til de tekniske analysene er det også smaking underveis og til slutt. Instrumentene klarer mye, men mennesker må også inn i bildet.

Jeg er leder for sensorisk panel som består av trente øleksperter med god kunnskap om hvordan Ringnes’ produkter skal smake. De smaker jevnlig på brygget fra start til ferdig produkt, og gjør sine vurderinger hver for seg, for å sikre at produktene er innenfor god standard, eller om det er avvik. I tillegg har jeg ansvaret for kontroll og kalibrering av analyseinstrumentene.

De som jobber som laboratorieteknikere har som regel en treårig bachelorutdanning, innen eksempelvis bioteknologi, kjemi eller matvitenskap. Jeg er stolt av jobben min. Den krever nøyaktighet og systematikk, og innebærer mye ansvar for sluttproduktene. Uten det arbeidet vi gjør her på Lab-en blir det ikke noe bra øl eller brus. De fleste her hos oss har lang ansiennitet og trives godt.

Da jeg begynte i Ringnes i 2004 meldte jeg meg inn i Negotia så å si med en gang. Jeg synes det er viktig å være organisert, og har vært lokal tillitsvalgt i mange år. Det er interessant å være med der avgjørelser blir tatt. Har også deltatt på mange regionsmøter og landsmøter i Negotia, og er engasjert i lokalavdelingen Oslo & omegn.

Siden vi har konsentrert oss om ølet nå, må jeg jo nevne at det flommer ut i store mengder i disse dager i forbindelse med gjenåpningen av utelivet. Men for øvrig har Ringnes solgt varer som bare det det siste året, blant annet fordi grensehandelen til Sverige har vært helt fraværende. Koronaen har på en måte vært et «liveforsøk» som har vist i praksis hvor stor handelslekkasjen til nabolandet faktisk er.

Til slutt kan jeg si litt om øltrender. Der har det skjedd mye de siste åra. Utvalget er blitt enormt, og vi brygger mange, mange flere slag nå enn da jeg begynte å jobbe for 17 år siden. En av de nyeste trendene er øl av typen IPA som går i retning tropisk og Juicy. Og så har det nærmest skjedd en revolusjon når det gjelder alkoholfritt øl. Vi produserer mange varianter – som smaker godt. Og det er veldig populært, ikke minst hos unge mennesker. Ungdommen er kanskje mer ansvarlige nå enn før. Det er bra, det!

(Fortalt til redaksjonen)