Brev fra forbundslederen

Vi får det til sammen

Monica A. Paulsen

Forbundsleder i Negotia

Tradisjonen tro gjennomførte Negotia sitt landsmøte midtveis i november. Denne gangen heldigitalt grunnet strengere smittevernregler. Landsmøtet er Negotias øverste organ, som fatter de viktige vedtakene knyttet til retning og strategi. I år var det også valg av personer til å bekle rollene både i forbundsstyret og kontrollkomiteen.

Jeg vil gratulere alle som ble valgt inn for neste treårsperiode. Og ikke minst vil jeg takke dem som nå trer ut av sine verv, for bidragene og arbeidet de har gjort for forbundet. Vi har bak oss en periode hvor vi har gjort viktige og nødvendige grep for at Negotia skal bli framtidens fagforening for alle ansatte i privat næringsliv og i frivillig sektor. Solid felles innsats gjør at våre medlemstall nå stiger igjen, og det er nok den viktigste måleparameteren for at vi lykkes som fagforening.

Framtiden kommer til å være utfordrende på mange vis. Det vil også bli krevende for forbundet vårt å vinne fram i saker som er viktige for medlemmene. For som alltid er det medlemmene som må være i fokus. Det er de våre dyktige tillitsvalgte jobber for hver dag. Og det er de vi må ha i tankene når vi bidrar til nye og konstruktive løsninger og ordninger.

I skrivende stund er vi inne i en ny smittetopp. Det er fortvilende på mange måter, blant annet fordi vi ikke kan treffes fysisk på arrangementer, møter og kurs. Men rundt om på mange arbeidsplasser er det likevel større utfordringer. Jeg er fortvilt på vegne av alle dem som mister jobben sin, eller blir permittert. Samtidig er det godt å høre de positive tilbakemeldingene vi stadig får fra medlemmer og tillitsvalgte, på den jobben vi gjør for dem.

Dette varmer. Det er nå verdien av medlemskapet i en fagforening virkelig blir synlig.

Nå står julen for døren og jeg vil benytte anledningen til å sende alle de beste tanker. Ta vare på deg selv og de du har rundt deg. Dette skal vi få til sammen – og glem aldri at vi er her om du skulle trenge oss.

Med ønske om en god og fredfull julehøytid!