Kompetanse

Kurs på ekte

1. september gikk startskuddet for høstens runde med Kompetanseprogrammet. Første fysiske Negotia-kurs på halvannet år. Ekte live-format med 18 lærehungrige tillitsvalgte på plass.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Motivert. Rune Andersen (Permobil), Synnøve Skjeldal (Røde Kors) og Per Rusten (Kantar) er godt fornøyde etter sitt første møte med Negotia-kurs, og motivert for å gå i gang med tillitsvalgtarbeidet i klubbene sine.

– Det er supert å være i gang igjen. Digitalt er bra, men fysisk er enda bedre. Det blir noe annet å møtes på ekte. Mye mer interaksjon og levende framdrift i læringen.

Dette sier utviklingskonsulent Nina Harbo. Hun var en av instruktørene på modul 1 av kompetanseprogrammet som barket i gang i september. Dette er selve grunnkurset alle tillitsvalgte i Negotia bør gjennomføre. Et opplegg bestående av tre samlinger hvor deltakerne tas gjennom et omfattende program med vekt på tariffkunnskap, forhandlinger og klubbdrift.

Mer forhandlingstrening

De fleste som gjennomfører denne opplæringen er nye som tillitsvalgte. Men noen har også litt erfaring i vervet, og har funnet ut at de vil gå grundigere til verks i kompetanseoppbyggingen.

– Som vanlig var det litt av begge kategorier også denne gangen – og som alltid et stort spenn når det gjelder virksomheter deltakerne representerer. Alt fra industri til frivillighet. Mangfoldet er et spennende særtrekk ved medlemssammensettingen i Negotia, sier Harbo.

Hun forteller at innholdet i Kompetanseprogrammet er finpusset før sesongstarten inneværende semester. Det er lagt enda mer vekt på trening i dialog og forhandlinger.

– Praktiske rollespill, for eksempel simulerte forhandlinger hvor deltakerne veksler mellom rollen som arbeidsgivere og arbeidstakere, er en gjennomgående tråd. Man kan lære en del teori om forhandlinger, men det som virkelig gjør at man blir god er trening, sier Harbo.

På Kompetanseprogrammet følger den samme gruppen deltakere hverandre gjennom alle tre modulene. En liten omlegging er det riktignok blitt etter erfaringen gjennom koronatiden; heretter er første og tredje samling fysiske, mens den i midten er digital.

Magasinet besøkte modul 1 og tok i etterkant en prat med tre av deltakerne.

«Kjemperelevante temaer og god arbeidsmetodikk. Jeg likte særlig den praktiske treningen i forhandlingssituasjoner.»

Synnøve Skjeldal, Negotia Røde Kors Stavanger

Stå bedre samlet

Rune Andersen i Permobil AS deltok på kurset sammen med to kolleager. Permobil er en bedrift som utvikler og forhandler blant annet elektriske rullestoler.

– I løpet av 25 år i bedriften har jeg fungert som tillitsvalgt i flere perioder, men i 2020 valgte teknisk avdeling å organisere seg i Negotia. Vi er 9 teknikere som er medlem i tillegg til salg og administrasjon. Årsaken var at vi ønsket å få på plass en tariffavtale som gir forhandlingsrett og større trygghet.

Andersen forteller at en viktig målsetting for klubben er å stå bedre samlet på ansattsiden og opptre profesjonelt i møter med ledelsen.

– Jeg meldte meg på kompetanseprogrammet for å lære mer om forhandlingsteknikk, tolkning og bruk av lov- og avtaleverk, lønnsforhandlinger og så videre. Den første samlingen ga god erfaringsutveksling med de andre deltakerne og trening gjennom praktiske øvelser og case. Fint at vi ble trenet i å se saker fra både arbeidsgivers og tillitsvalgtes ståsted.

– Foredragsholderne og kurslederne var meget gode. Jeg ser fram til de to neste samlingene, og anbefaler dette kurset for alle nye tillitsvalgte, sier Rune Andersen.

Kompetanseprogrammet for tillitsvalgte

Kursopplegg i tre moduler, hvor den første og siste er fysiske samlinger over tre dager mens den i midten er digital samling på én dag. Det digitale introduksjonskurset Ny som tillitsvalgt skal være gjennomført før man kan delta på Kompetanseprogrammet. Innholdet spenner over temaer som forhandlingstrening, tariffkunnskap, tillitsvalgtrollen, klubbdrift, lokal lønnsdannelse med mer. Det legges stor vekt på praktisk trening i undervisningen. Undervisere og kursledere er Negotias egne ansatte.

Nyansatt og fersk tillitsvalgt

Røde Kors er en stor og veletablert klubb i Negotia, med medlemmer på lokasjoner over hele landet. Synnøve Skjeldal er imidlertid ny både som ansatt og tillitsvalgt ved avdelingen i Stavanger.

– Jeg begynte i Røde Kors i Mars. Det har ikke vært tillitsvalgte ved avdelingen her i Stavanger tidligere. Da spørsmålet kom opp, sa jeg ja til å ta på meg vervet. Men vi er heldigvis to, og det er gir trygghet.

Skjeldal sier hun er opptatt av å ta rollen på alvor, og at det derfor er naturlig for henne å gå løs på kursene Negotia tilbyr.

– Det er viktig for meg å bygge opp kompetansen for å gjøre jobben på en bra måte. Jeg har ikke erfaring som tillitsvalgt fra før. Men jeg har derimot en del ledererfaring fra andre arbeidsplasser, og har jobbet med tillitsvalgte fra den siden. Det tror jeg vil være til hjelp når jeg nå skal representere ansattsiden også.

Den ferske tillitsvalgte i Røde Kors har mye godt å si om den første samlingen på Kompetanseprogrammet.

– Dette var utrolig bra, det må jeg si. Kjemperelevante temaer og god arbeidsmetodikk. Jeg likte særlig den praktiske treningen i forhandlingssituasjoner. Også veldig nyttig å møte andre tillitsvalgte fra veldig forskjellige typer bedrifter. Det er mye å lærdom å hente fra andres kunnskap. Har gjennom kurset sett at mange utfordringer er gjenkjennelige for flere, og at raske endringer i arbeidslivet gjør det nyttig og fornuftig for partene å samarbeide for finne gode løsninger i fellesskap.

– En liten innvending er at siste dagen med informasjon om Negotia ble litt mye repetisjon fra forkurset Ny som tillitsvalgt. Særlig fordi jeg tok det bare et par uker på forhånd.

Ambisjoner for klubben

Helt ny som tillitsvalgt er også Per Rusten i markedsanalysebyrået Kantar. Han jobbet i virksomhetens enhet i England fram til 2018, da han flyttet til Oslo. Klubben har eksistert i 4 år. Rusten ble tillitsvalgt i juni.

– I England var det ikke noen fagforening i Kantar, men da jeg begynte i Oslo var det naturlig for meg å bli medlem i Negotia-klubben. Og når jeg først er medlem, synes jeg det er greit å engasjere seg også, sier Rusten.

Han har ambisjoner om både å bygge opp egen tillitsvalgtkompetanse og øke aktiviteten i klubben.

– Vi er totalt fire tillitsvalgte i klubbledelsen. Som helt fersk i dette faget er jeg opptatt av å bygge opp min egen kompetanse for å kunne gjøre en god jobb. Kollegene i klubbstyret oppfordret meg også sterkt til å ta Kompetanseprogrammet. Jeg har ambisjoner om at klubben kan øke aktiviteten. Vi kan bli for eksempel bli bedre på informasjon til medlemmene, jobbe for å øke engasjementet og rekruttere flere.

Per Rusten sier at han ble positivt overrasket over den første kurssamlingen.

– Det var veldig bra og lærerikt, særlig casene hvor vi vekselvis spilte rollen som tillitsvalgte og ledelse. Gruppen fungerte også fint sammen, og vi lærte mye av hverandre. Tredje dagen ble det litt mye gjentakelse fra introduksjonskurset Ny som tillitsvalgt, så det kan kursledelsen tenke litt på. Ellers ser jeg veldig fram til de to neste samlingene, sier han.

Endelig i gang. Både deltakere og instruktører var glade for at det var mulig å holde fysisk kurs igjen. Her er læringsprosessen i gang

Praktiske øvelser. I den nye utgaven av Kompetanseprogrammet er det lagt enda mer vekt på egentrening gjennom praktiske øvelser.

Gjengen samlet. Lærehungrige tillitsvalgte møttes på Lillestrøm til første samling tidlig i september. Noen helt ferske og noen med litt mer erfaring